Změna č. 1 Územního plánu Mistřice

Změna č. 1 Územního plánu Mistřice Změna č. 1 Územního plánu Mistřice byla vydána Zastupitelstvem obce Mistřice dne 06.06.2022 a je účinná od 07.07.2022.

Změna č. 1 Územního plánu Mistřice

Textová část (Příloha č. 1)

Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Mistřice

Textová část (Příloha č. 3)

Grafická část (Příloha č. 4)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ivana Kunčíková

T: 572 525 246
E: Ivana.Kuncikova@mesto-uh_cz