Změna č. 2 Územního plánu Jalubí

jalubi_Z2_thumbnail.PNG Změna č. 2 Územního plánu Jalubí byla vydána Zastupitelstvem obce Jalubí dne 24.02.2022 a je účinná od 17.03.2022.

Změna č. 2 Územního plánu Jalubí

Textová část - příloha č. 1

Grafická část - příloha č. 2

Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Jalubí

Textová část - příloha č. 3

Grafická část - příloha č. 4

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz