Změna na pozici ředitele Senior centra UH, příspěvkové organizace

Senior centrum UH.jpg Rada města Uherské Hradiště jmenovala nového ředitele příspěvkové organizace Senior centrum UH. S účinností od 1. července 2023 bude ředitelem této organizace Mgr. Josef Botek, stávající tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště.

Současná ředitelka příspěvkové organizace Senior centrum UH, Bc. Jitka Víchová, MBA, se vzdala funkce ředitelky ke dni 30. 6. 2023, proto bylo nutné jmenovat nového ředitele.  Ředitel je podle zřizovací listiny Senior centra UH statutárním orgánem této organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada města Uherské Hradiště. Jmenování do funkce ředitele této příspěvkové organizace nemusí předcházet vyhlášení konkurzního či výběrového řízení.

Mgr. Josef Botek je tajemníkem Městského úřadu Uherské Hradiště od 1. 7. 1999, kdy na tomto postu vystřídal Ing. Františka Rochovanského. Na místo nového tajemníka úřadu bude vypsáno výběrové řízení dle zákona.    

Příspěvková organizace Senior centrum UH byla pod názvem Penzion - domov pro seniory zřízena dne 15. února 2000. Dne 20. 5. 2009 byla zřizovací listina změněna a příspěvková organizace byla přejmenována na Senior centrum UH, příspěvková organizace. Senior centrum UH poskytuje ubytování seniorům a občanům plně invalidním ve čtyřech domech s byty zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou Penzion na Kollárově ulici 1243, Dům s chráněnými byty na Štefánikově ulici 1282-4, Dům s pečovatelskou službou na Rostislavově ulici 488 a Dům s pečovatelskou službou Na Návsi 114, Uherské Hradiště – Jarošov). Obyvatelům těchto bytů a dále občanům měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město poskytuje také registrovanou terénní pečovatelskou službu.

-JP-