Změna provozu mateřských škol v období letních prázdnin

Prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných městem Uherské Hradiště bude oproti předchozím letem rozšířený.

Z důvodu vývoje situace v období tzv. „korona krize“ došlo k přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných městem od 16. března 2020 do 17. května 2020, mimo MŠ Husova, která zůstala otevřená jako určené vzdělávací zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let vymezených zaměstnanců, např. zdravotníků, hasičů či policistů.

V souvislosti s tímto mimořádným uzavřením se mateřské školy snaží vyjít vstříc potřebám rodičů v období letních prázdnin 2020. "Zájem rodičů o umístění dětí do MŠ v době letních prázdnin nebyl oproti letům předcházejícím zásadně vyšší, přesto ředitelé navrhli změny v uzavření MŠ v době letních prázdnin," komentuje rozšíření provozu místostarosta Ivo Frolec.
V některých MŠ došlo ke zkrácení původního termínu uzavření. Dále budou po celé prázdniny otevřeny dvě MŠ, místo původně plánované jedné. Tyto dvě MŠ budou zajišťovat tzv. náhradní provoz pro všechny MŠ zřizované městem.

Na základě výše uvedeného byly s řediteli/kami dohodnuty následující změny v provozu mateřských škol zřizovaných městem Uherské Hradiště v době letních prázdnin roku 2020:

MS prazdniny.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz