Změna režimu na křižovatkách v Uherském Hradišti

IMG_0442.jpg Vážení občané, město Uherské Hradiště přistoupilo ke změně režimu u všech světelných signalizačních zařízení na průtahu městem Uherské Hradiště během nouzového stavu na území ČR. K tomuto kroku město přistoupilo z důvodu útlumu dopravy na silničním průtahu a omezení pohybu osob na veřejnosti. Kromě hlavní křižovatky bude všude blikat oranžová.

Pouze hlavní křižovatka zůstane v pracovní dny plně v provozu a o víkendech přejde taktéž do režimu blikající oranžové barvy.

V případě, že také na hlavní křižovatce vyhodnotíme minimální provoz, bude následně přepnuta do oranžové také.  

Pozor - všichni účastníci dopravního provozu jsou během nouzového režimu povinni se řídit svislým a vodorovným dopravním značením.

Děkujeme za pochopení. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeněk Maňásek

T: 572 525 385
M: 721 654 467
E: Zdenek.Manasek@mesto-uh_cz