Změna ve svozu bioodpadu

Svoz bio odpadu v ulicích B. Němcové, Františkánská, J. Stancla, Milíčova, Mlýnská, Průmyslová, Růžová, Studentské náměstí, Svatováclavská, Šromova, V Teničkách, Za Olšávkou, Za Tratí, Zelené náměstí je přesunut z důvodu poruchy svozového auta ze čtvrtka 14. 12. 2017 na pátek 15. 12. 2017.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz