Změna ve svozu odpadu

Hlášeno 29.12.2017, 1.1.2018 a 2.1.2018

Ve státní svátek v pondělí 1.1.2018 se nekoná svoz odpadu.

Všechen svoz odpadu v prním lednovém týdnu bude posunutý o jeden den.

Pytlový svoz plastů proběhne dle harmonogramu, a to ve středu 3.1.2018.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Martina Gryčová

T: 572 525 137
M: 605 203 086
E: Martina.Grycova@mesto-uh_cz