Změny cen v MHD

InkedIMG_0201_LI.jpg Uherskohradišťský autobusový dopravce ČSAD-BUS, a.s. přikročil od 15. prosince 2019 k úpravě cen jízdného na linkách MHD. Za jednotlivé jízdné nyní lidé zaplatí o 2 koruny více než dosud. Uherské Hradiště se zvýšením cen jízdného dorovnává na některá další města v kraji.

„Ze strany Zlínského kraje nebyla v tomto roce z různých příčin dokončena klasická veřejná zakázka na dopravce pro delší časové období a kraj tedy na další 2 roky oslovil regionální dopravce přímo,“ vysvětlil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Vzhledem k cenám stanoveným Zlínským krajem na jeho linkách nyní musí zdražit i Uherské Hradiště, neboť jednak služeb krajem provozovaných linek využívá, jednak chce eliminovat dopad dvou tarifních systémů. „Dohodli jsme se se Zlínským krajem a městy Staré Město a Kunovice, že na všech linkách budou platit jednotné tarify za jednotlivou jízdu i jízdu na časové jízdenky,“ vysvětlil starosta. Dvěma tarifům se však město úplně nevyhne, protože Zlínský kraj se rozhodl dotovat pouze ty linky MHD, které mají meziměstský charakter, tedy ty, které zajíždějí i do Starého Města a Kunovic. To jsou linky 1,2, 4 a 6. Na těchto linkách je možno využívat 75% slevy, kterou dopravcům kompenzuje stát, není je však možné uplatnit na linkách 3,5,7 a 8.

Výše tarifů se zvýší u jednotlivé jízdy o 20% a u časových jízdenek o 30%. Zvýšením ceny jízdného se srovnají rozdíly mezi cenou jízdného MHD ve městech  Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín a Uherský Brod a sníží se prokazatelná ztráta. Na linkách provozovaných zlínským krajem (1, 2, 4, 6) i na linkách provozovaných městem (3, 5, 7, 8) bude jednotlivé jízdné 12 korun, přestupní jízdenka bude za 18 korun.

Poloviční jízdné, 6 korun, zaplatí na městských linkách (3,5,7 a 8) děti a mládež od 6 do 15 let. Na krajských linkách (1,2,4 a 6) se na ně vztahuje státní sleva (až do 26 let) a zaplatí zde 3 koruny, podobně jako senioři ve věku 65 – 70 let (na městských linkách pro ně tato sleva neplatí), senioři nad 70 mají tuto dopravu zdarma. Na městských linkách mají dopravu stále zdarma senioři nad 70 let, děti do 6 let a osoby  ZTP.

Linky meziměstské dopravy (např. UH – Hluk) budou jezdit dle tarifů Zlínského kraje. Ani při přepravě v souměstí (např. UH – Kunovice) nebudou na těchto linkách platit ceníky dle tarifu MHD.

Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice doplatí Zlínskému kraji za provoz linek 1,2,4 a 6 rozdíl mezi tržbami, které by získal při uplatnění tarifu Zlínský kraj a které získá při uplatnění jednotných tarifů MHD Uherské Hradiště. „Odhad této ztráty je cca 2,2 mil. Kč/rok, na Uherské Hradiště by připadalo cca 1,7 mil. Kč/rok. Město Uherské Hradiště uhradí ČSAD BUS, a.s., ztrátu za provoz linek 3,5,7 a 8, ročně asi 4,1 milionu korun,“ sdělil místostarosta Jaroslav Zatloukal.  Příslušné smlouvy města s dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. a se Zlínským krajem schválilo na svém zasedání dne 16. prosonce 2019 Zastupitelstvo města Uherské Hradiště. 

CENÍKY JÍZDNÉHO ZDE

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz