Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách.

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:

  •  v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
  •  do 5 pracovních dnů

Občan může žádost o vydání cestovnío pasu podat ve zkrácených lhůtách:

  •  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
  • v Praze u úřadu mětské čáti Praha 1 až 22 („ORP“), 
  • u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra

- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražkého povstání).

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu mětské části Praha 1 až 22, u kterého podal žáost o jeho vydání

Správní poplatky

Občn zaplatí celý sprání poplatek př podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu mětské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část spráního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled spráních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

  Vydání do 24 hodin v pracovních dnech  Vydání do 5 pracovních dnů
  Občané starší 15 let     MV → MV = 6.000 Kč   MV → MV = 3.000 Kč 

  ORP  → MV = 4.000 Kč + 2.000 Kč   

  ORP → MV = 2.000 + 1.000 Kč
    ORP → ORP = 3.000 Kč
   Občané mladší 15 let   MV → MV = 2.000 Kč   MV → MV = 1.000 Kč
  ORP → MV = 1.500 + 500 Kč   ORP → MV = 500 + 500 Kč 
    ORP → ORP = 1.000 Kč

LETÁK - Změny ve vydávání CP od 1. července 2018

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr.Ing. Marek Rybnikář

T: 572 525 550
M: 728 088 420
E: Marek.Rybnikar@mesto-uh_cz