Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 budou všechny občanské průkazy ze strojově čitelnými údaji vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem.

 • všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem)
 • občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání idntifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 - 10 číslic) - zadání není povinné,
 • aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 • dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
 • lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 • občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městskýchčástí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
 • převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice "Pražského povstvání").

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

POŽÁDAT lze

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze 

 • pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

POŽÁDAT lze 

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti
 • u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů

POŽÁDAT lze

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (nelze žádat u Ministerstva vnitra)

PŘEVZÍT lze

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti
 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

Lhůta správní poplatek
ve lhůtě do 30 dnů 50 Kč
ve lhůtě do 5 pracovních dnů 300 Kč
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 500 Kč

  

   

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

Lhůta správní poplatek
ve lhůtě do 5 pracovních dnů 500 Kč
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 1.000 Kč

  

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP") a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

  Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech
Vydání do 5 pracovních dnů
Občané starší 15 let  MV → MV = 1.000 Kč  MV → MV = 500 Kč
 ORP → MV = 500 + 500 Kč  ORP → MV = 250 + 250 Kč
   ORP → ORP = 500 Kč
Občané mladí 15 let  MV → MV = 500 Kč  MV → MV = 300 Kč
 ORP → MV = 250 + 250 Kč  ORP → MV = 200 + 100 Kč
   ORP → ORP = 300 Kč

  

LETÁK - Změny ve vydávání OP od 1. července 2018, soubor typu pdf, (487,57 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr.Ing. Marek Rybnikář

T: 572 525 550
M: 728 088 420
E: Marek.Rybnikar@mesto-uh_cz