Známý dům „U obrů“ je po opravách interiérů

Dům o obrů.jpg Před dvěma lety dostal novou fasádu, nyní se dům „U Obrů“ na Palackého náměstí v Uherském Hradišti dočkal také zásadních stavebních úprav. V domě vedeném v Ústředním seznamu kulturních památek ČR byl, kromě jiného, vybudován bezbariérový přístup a výtah, rekonstrukce se dočkala hygienická zařízení, kompletně vyměněny byly vnitřní instalace.

V budově byly provedeny úpravy za účelem snížení vlhkosti, došlo rovněž k opravě fasády přístavby a dvorní části budovy včetně výměny oken a dveří, obnově povrchových úprav včetně výměny podlahových krytin. Stáří budovy si vyžádalo rovněž výměnu veškerých rozvodů v budově – silnoproudé i slaboproudé rozvody elektroinstalací, vodovod, kanalizace, vytápění. Účel užívání stavby se nezměnil. I nadále jde o objekt občanské vybavenosti. Jde především o kancelářské využití – sídlí zde spolky, sdružení, politické strany i soukromníci. Řada prostor je nyní městem zveřejněna k pronájmu. S opravami domu, které si vyžádaly investici přesahující 14 milionů korun, město začalo na konci měsíce září 2015 a harmonogram prací byl rozprostřen do takřka celého jednoho roku.
 

Při opravě fasády v roce 2014 za celkem 2,5 milionu korun byla obnovena její barevnost z roku 1900, na základě podrobného restaurátorského průzkumu. "Nyní jsme chtěli dát důstojný vzhled také interiéru domu, který má z historického hlediska pro naše město značný význam. Obecně známým jej dělá zejména impozantní sousoší atlantů pod nárožním arkýřem od sochaře Vlastimila Amorta," informoval starosta města Stanislav Blaha. Dům postavil stavitel Josefem Schaniak v roce 1900. Budova je nejstarší stavbou jihovýchodní strany náměstí a spolu s protější severní frontou náměstí určuje jeho charakter.