Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky

4. Základní informace k životní situaci

V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, nové přístupové údaje získá na kterémkoli kontaktním místě Czech POINT. Zde si podá žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Fyzická osoba (občan)
 • Fyzická osoba podnikající (živnostník)
 • Právnická osoba
 • Orgán veřejné moci  

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Co je zapotřebí:

 • Fyzická osoba (občan) a fyzická osoba podnikající (živnostník) předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), příp. ID své datové schránky.
 • Za právnickou osobu vystupuje jednatel společnosti, nebo jiná oprávněná osoba, která předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpis z obchodního rejstříku nebo IČO, příp. ID datové schránky.
 • Do žádosti, kterou vyplňuje úředník, se uvádí e-mail, na který během krátké chvíle přijdou instrukce aktivace nových přístupových údajů a pro aktivaci přístupových údajů použije žadatel údaj virtuální obálky, získaný právě tímto formulářem a ID datové schránky.
 • V případě, že je žadatel zastupován, předkládá zastupující svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a úředně ověřenou plnou moc určenou k daném účelu. V tomto případě se do žádosti plná moc vkládá a žádost je postoupena do správního řízení na MV ČR, tzn. lhůta vyřízení může být až 30 dnů.  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Dostavit se na kontaktní místo Czech POINT a požádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.


8. Na které instituci životní situaci řešit
 • Kontaktní místa Czech POINT
  • obecní a městské úřady
  • magistráty statutárních měst
  • krajské úřady
  • pobočky České pošty a.s. označených logem Czech POINT  

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště

Pracoviště Czech POINT:
Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 111

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 15:30
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 15.00
8.00 - 14.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • Fyzická osoba (občan) a fyzická osoba podnikající (živnostník) předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), příp. ID své datové schránky.
 • Za právnickou osobu vystupuje jednatel společnosti. Jednatel předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a výpis z obchodního rejstříku, příp. ID datové schránky.
 • V případě, že je žadatel zastupován, předkládá zastupující svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a úředně ověřenou plnou moc určenou k daném účelu. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost vyplňuje pracovník kontakního místa Czech POINT přímo se žadatelem.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 • První využití tohoto formuláře je bez poplatku.
 • Za opětovné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových během 3 let je správní poplatek 200 Kč. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Proces zneplatnění a vydání nových se automaticky a téměř okamžitě odesílá aktivační e-mail na zadanou adresu žadatele.
 • V případě listinných příloh je žádost postoupena do správního řízení na MV ČR se lhůtou vyřízení do 30 dnů.  

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Vyzvednutí nových přístupových údajů probíhá přes e-mail, který byl žadateli doručen na adresu uvedenou v žádosti, dále je potřeba postupovat dle pokynů.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.


18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují. 


21. Nejčastější dotazy

Datové schránky


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor organizační správy informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště. 


26. Kontaktní osoba

Jindřich Stašek
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 135 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2017-09-13


28. Popis byl naposledy aktualizován

2017-09-13


29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení. 


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace