Odbor správy majetku města

ODDĚLENÍ SPRÁVY BYTŮ A BUDOV

Účel zpracování: evidence žadatelů a evidence poplatků za užívání, vymáhání poplatků za užívání

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé a nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku obce

Kategorie příjemců údajů: Město Uherské Hradiště, správce bytů a budov

Doby uchování: 5 let po ukončení nájmu, 10 let v případě vkladu

 

ODDĚLENÍ SPRÁVY POZEMKŮ

Účel zpracování: evidence žadatelů o převod, směnu, výpůjčku, věcné břemeno a evidence poplatků za nájem, vymáhání plateb, zpracování smluv a návrhů na vklad

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o převod, výpůjčku, pronájem, směnu, věcné břemeno u majetku obce, nájemci

Kategorie příjemců údajů: Město Uherské Hradiště

Doby uchování: 5 let po ukončení nájmu, 10 let v případě vkladu

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radek Chybík

T: 572 525 370
M: 605 203 088
E: Radek.Chybik@mesto-uh_cz