Útvar interního auditu

Nezpracovává osobní údaje.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar interního auditu
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Libuše Habartová

T: 572 525 180
M: 728 826 905
E: Libuse.Habartova@mesto-uh_cz