Útvar kanceláře starosty

Účel zpracování: Agenda jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) zřizovaných Městem Uherské Hradiště

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci zaměstnávaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (členové JSDH zřizovaných Městem Uherské Hradiště)

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště

Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (podle spisového a skartační ho řádu) 


Účel zpracování: Uplatnění požadavku na určení věcných prostředků k zajišťování obrany státu

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: majitelé určených věcných prostředků

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, KÚ ZLK, Ministerstvo obrany ČR

Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (podle spisového a skartační ho řádu) 


Účel zpracování: Uplatnění požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo pracovní povinnosti k zajišťování obrany státu

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: určené fyzické osoby

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, KÚ ZLK, Ministerstvo obrany ČR

Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (podle spisového a skartační ho řádu)


Účel zpracování: Uplatnění požadavku na zproštění výkonu mimořádné služby (vojenské činné služby za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu)

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: vybraní zaměstnanci MěÚ uherské Hradiště

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, Ministerstvo obrany ČR

Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (podle spisového a skartační ho řádu)


Účel zpracování: Gratulace k jubileu 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: adresní a identifikační údaje 

Kategorie subjektu údajů: občané města Uh. Hradiště starší 70 let 

Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován 


Účel zpracování: Vítání občánků 

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

Kategorie subjektu údajů: nově narození občané Uh. Hradiště 

Doba uchování: stále – 1 rok

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz