Živnostenský odbor

Agenda:

  • Registr živnostenského podnikání – fyzické osoby
  • Registr živnostenského podnikání – právnické osoby
  • Registr živnostenského podnikání – zahraniční fyzické osoby
  • Registr živnostenského podnikání – zahraniční právnické osoby
  • Evidence zemědělského podnikatele – fyzické osoby
  • Evidence zemědělského podnikatele – právnické osoby

Účel zpracování: zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zejména zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (zemědělský zákon) a dalšími právními normami.

Kategorie osobních údajů: adresní údaje, identifikační údaje a citlivé osobní údaje u všech subjektů v evidenci.

Kategorie subjektů údajů: žadatelé o živnostenské oprávnění FO, odpovědní zástupci, statutární orgán PO, žadatelé o zápis do evidence zemědělský podnikatelů FO a PO.

Kategorie příjemců údajů: příjemci jsou fyzické a právnické osoby z titulu žadatelů a orgány státní správy a veřejné moci dané příslušnými právními normami.

Doba uchování: po dobu registrace v informačním systému Rejstříku živnostenského podnikání či v Externím portálu Ministerstva zemědělství (evidence zemědělského podnikatele) a následně dle Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Uherské Hradiště.

Kontakty na odpovědnou osobu