Zpráva o uplatňování č. 1 Územního plánu Boršice u Blatnice

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Anna Machynková

T: 572 525 245
E: Anna.Machynkova@mesto-uh_cz