Zpráva o uplatňování Územního plánu Stupava 2013-2020

stupava_thumbnail.PNG

Do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stupava za období 2013-2020 je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 22.07.2020 do 21.08.2020,

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obecním úřadě Stupava v pondělí a středu od 17:00 do 19:00, jinak po telefonické dohodě.

Do 21.08.2020 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.  

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad v  Uherském Hradišti, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Stupava 2013-2020

pdf.pngStupava_navrh_ZOUUP_2013-2020.pdf, soubor typu pdf, (1,41 MB)

Veřejná vyhláška

pdf.pngStupava_ZOUUP_VV_final_epodpis.pdf, soubor typu pdf, (543,74 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz