Zpřístupňování informací dle § 30 zákona o ochraně ovzduší.

xlsx.pngSeznam stacionárních zdrojů, soubor typu xlsx, (230,28 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Roman Šimeček

T: 572 525 845
M: 728 818 687
E: Roman.Simecek@mesto-uh_cz