Zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu Tučapy

tucapy_thumbnail.PNG Vážení občané, s ohledem na vyhlášený nouzový stav a usnesení vlády týkající se opatření vyplývajících z 5. stupně Protiepidemického systému (PES) oznamujeme, že se veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územní plánu Tučapy s jeho odborným výkladem, které se mělo uskutečnit dne 08.01.2021 v 15:00 hodin v kulturním domě v Tučapech, ruší.

Nový termín konání veřejného projednání bude řádně oznámen veřejnou vyhláškou. 

Námitky, připomínky a stanoviska uplatněné písemně v termínu ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující konání veřejného projednání (č.j. MUUH-SŽP/93896/2020/DujJ, ze dne 08.12.2020), tj. 09.12.2020, do dne vyvěšení veřejné vyhlášky o zrušení konání veřejného projednání, tj. 07.01.2021, budou akceptovány a vypořádány jako řádně podané.

Veřejná vyhláška o zrušení projednávání návrhu Územního plánu Tučapy

pdf.png Tucapy_VV_VP-rus_final-epodpis.pdf, soubor typu pdf, (537,48 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz