Zateplení tělocvičny při ZŠ UNESCO

Největší škola ve městě se dočkala další modernizace.

Základní škola UNESCO, která je největší a zároveň nejstarší školou ve městě (v roce 2013 oslavila 100 let od založení) se díky úspěšnému dotačnímu managementu stala opět modernější. V roce 2012 došlo za pomocí dvoumilionové dotace z ministerstva financí k rekonstrukci sportovního hřiště, v roce 2013 až 2014 k obnově fasády a výměně oken, na což přispělo ministerstvo kultury dotací ve výši půl milionu korun, a ke konci roku 2014 se zbrusu nového vzhledu a úspor energií dočkala i tělocvična.

Tělocvična

Zateplení tělocvičny proběhlo od září do listopadu 2014, stavbu realizovala společnost GSR, s.r.o. z Uherského Hradiště. Celkové náklady dosáhly výše 3,8 mil. Kč, přičemž 2,4 mil. Kč bylo financováno prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu (konkrétně zateplením obvodových stěn, výměně výplní a zateplením ploché střechy) dojde dle energetického auditu ke snížení emisí CO2 o 46 tun za rok a úspoře energií až o cca 347 GJ za rok.

 

V rámci evropských dotací se jednalo už o čtrnáctou zateplenou veřejnou budovu (z toho dvanáct se týkalo mateřských či základních škol), a tím došlo k dalšímu kroku vedoucímu ke zlepšení kvality životního prostředí ve městě. V aktuálním roce 2015 se realizace úspor energií a nového kabátu dočká MŠ Lomená v Mařaticích.

Operační program životní prostředí 2