Ztráta typového štítku karosérie motor

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká ztráty typového štítku s výrobním číslem karosérie nebo typového štítku motoru silničního vozidla. Tato životní situace souvisí s registrací vozidla a jeho provozováním, případně nakládání s ním. Jedná se o úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změn podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

V případě ztráty typového (výrobního) štítku je nutné získat náhradu (duplikát) u výrobce vozidla. Vyjádření výrobce vozidla, že výrobní štítek jako náhradní díl nedodává - v tomto případě si vlastník nebo provozovatel nechá, po bezpečné identifikaci vozidla, na vlastní náklady vybavit vozidlo náhradou typového štítku a toto dále řeší u příslušného úřadu, který vede registr motorových vozidel a to do 10 pracovních dnů po nastalé změně.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, dveře č. 219a (za železničním podjezdem, u nemocnice).


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a, přepážky č. 1 a 5

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 •  vyplněnou a podepsanou žádost o zápis změn a údajů
 •  doklad totožnosti, u cizinců je nutný cestovní pas
 •  technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla - část II.)
 •  osvědčení o registraci vozidla část I.
 •  případně listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby
 •  bezpečnou identifikaci vozidla (Policie ČR nebo Cebia nebo Cardetect

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o zápis změn údajů. Žádost je k dispozici na odloučeném pracovišti MÚ na ulici Revoluční 1023, příp. ke stažení na webových stránkách města. Upozornění:Tiskopis musí být vytištěn na 1 list (oboustranně)! Vystavení nové registrační značky nebo duplikátu malého nebo velkého technického průkazu. Žádost je k dispozici na informacích a v čekárně.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatek zaplatí žadatel 50 Kč za každou změnu. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
 • Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podané žádosti nebude vyhověno.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy, registr silničních vozidel.


26. Kontaktní osoba

Ing. Libor Navrátil
Referent
Telefon: 572 525 572 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08.03.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

22.09.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu