Ztráty a nálezy - lidé si vyzvednou jen asi třetinu věcí

Ztráty a nálezy.jpg Za rok 2022 bylo do Ztrát a nálezů na uherskohradišťské radnici odevzdáno celkem 178 nalezených věcí, což je o 21 více než o rok před tím. Majitelé věcí si vyzvedli pouze 63 z nich.

Nejčastěji lidé ztrácejí věci, které běžně nosí u sebe: mobilní telefony, klíče, klíče od auta, kabelky, peněženky nebo součásti oblečení. Pokud je lidé najdou, odevzdat nalezené věci mohou na Informacích na radnici. Mimo pracovní dobu úřadu je možné odevzdat nálezy také na služebně Městské policie Uherské Hradiště v ulici Hradební 174.

Každý nález je zaevidován a poté je fotografie předmětu umístěna na webové stránky města v sekci Ztráty a nálezy. Nalezené věci si občané mohou prohlédnout také na digitálním panelu umístěném vedle Informací v přízemí radnice, nebo na panelu před budovou městského úřadu na Masarykově náměstí.

Věc může být vydána majiteli oproti protokolu o vydání, přičemž majitel věci předkládá doklad totožnosti. Zbylé věci po 3 letech přechází do majetku města a jsou předány k likvidaci.  O nevyzvednutých věcech určených k likvidaci rozhoduje inventarizační komise. V případě nevyzvednuté finanční hotovosti přechází peníze po 3 letech do majetku města, konkrétně do výnosu města.

Častým nálezem jsou jízdní kola. Ta, která si jejich majitelé nevyzvednou, jsou zpravidla předávána neziskové organizaci Kola pro Afriku.

-JP