Zvláštní matrika

Narození, uzavření manželství a úmrtí občanů ČR, ke kterým došlo v cizině

4. Základní informace k životní situaci

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na: 

 • území cizího státu,
 • zastupitelském úřadu ČR,
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR,
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu. 

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před

 • velitelem námořního plavidla plující pod státní vlajkou ČR
 • velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR
 • velitelem vojenské jednotky ČR v cizině

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žádost o zápis do zvláštní matriky sepisuje matrikářka s oprávněnou osobou, která k žádosti doloží požadované doklady.    


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u: 

 • zastupitelského úřadu ČR
 • kteréhokoli matričního úřadu
 • krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR 

a připojí k ní: 

 • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, která má být zapsána do zvláštní matriky
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká
 • další potřebné doklady

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí: 

 • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, která má být zapsána do zvláštní matriky
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká
 • další potřebné doklady

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře k zápisu do zvlášní matriky jsou k dispozici na Odboru dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů, Městského úřadu Uherské Hradiště - vyplňují se s matrikářkou


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Není stanoven žádný správní poplatek.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do 30 dnů po obdržení podkladů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz