Byty

Aktuální nabídka bytů ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji.
  • pdf Převod bytu o velikosti 2+1 č. 3 (53,59 m2), ulice Průmyslová 912, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
    Jedná se o převod bytu č. 3  o velikosti 2+1 a výměře 53,59 m2, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, umístěného ve II. NP budovy č. p. 912, Průmyslová,  Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1505/1, a to včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku st. p. č. 1505/1, oba o velikosti 5359/185028, vše v k. ú. Uherské Hradiště, zapsaných na LV č. 10278 a č. 10277 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, s tím, že se převod  uskuteční elektronickou aukcí dle podmínek stanovených Aukční vyhláškou o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 19/104.
  • pdf Převod bytu o velikosti 2+1 č. 8 (52,08 m2), ulice Průmyslová 912, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
    Jedná se o převod bytu č. 8  o velikosti 2+1 a výměře 52,08 m2, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, umístěného ve IV. NP budovy č. p. 912, Průmyslová,  Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1505/1, a to včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku st. p. č. 1505/1, oba o velikosti 5208/185028, vše v k. ú. Uherské Hradiště, zapsaných na LV č. 10278 a č. 10277 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, s tím, že se převod  uskuteční elektronickou aukcí dle podmínek stanovených Aukční vyhláškou o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 19/105.

Záměry města

 

Záměry města

 

Domovní řád

 

Pravidla