Byty

Aktuální nabídka bytů ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji.
 • pdf Převod bytu o velikosti 2+1 č. 4 (55,20 m2), ulice Průmyslová 913, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
  Jedná se o převod bytu č. 4  o velikosti 2+1 a výměře 55,20 m2, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, umístěného ve III. NP budovy č. p. 913, Průmyslová,  Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1505/1, a to včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku st. p. č. 1505/1, oba o velikosti 5520/185028, vše v k. ú. Uherské Hradiště, zapsaných na LV č. 10278 a č. 10277 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, s tím, že se převod  uskuteční elektronickou aukcí dle podmínek stanovených Aukční vyhláškou o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 19/106.
 • pdf Převod bytu o velikosti 2+1 č. 3 (55,57 m2), ulice Průmyslová 911, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
  Jedná se o převod bytu č. 3  o velikosti 2+1 a výměře 55,57 m2, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, umístěného ve II. NP budovy č. p. 911, Průmyslová,  Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1505/1, a to včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku st. p. č. 1505/1, oba o velikosti 5557/185028, vše v k. ú. Uherské Hradiště, zapsaných na LV č. 10278 a č. 10277 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, s tím, že se převod  uskuteční elektronickou aukcí dle podmínek stanovených Aukční vyhláškou o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 19/102.
 • pdf Převod bytu o velikosti 2+1 č. 9 (55,60 m2), ulice Průmyslová 911, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
  Jedná se o převod bytu č. 9  o velikosti 2+1 a výměře 55,60 m2, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, umístěného v V. NP budovy č. p. 911, Průmyslová,  Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1505/1, a to včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku st. p. č. 1505/1, oba o velikosti 5560/185028, vše v k. ú. Uherské Hradiště, zapsaných na LV č. 10278 a č. 10277 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, s tím, že se převod  uskuteční elektronickou aukcí dle podmínek stanovených Aukční vyhláškou o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 19/103.
 • pdf Převod bytu o velikosti 2+1 č. 3 (53,59 m2), ulice Průmyslová 912, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
  Jedná se o převod bytu č. 3  o velikosti 2+1 a výměře 53,59 m2, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, umístěného ve II. NP budovy č. p. 912, Průmyslová,  Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1505/1, a to včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku st. p. č. 1505/1, oba o velikosti 5359/185028, vše v k. ú. Uherské Hradiště, zapsaných na LV č. 10278 a č. 10277 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, s tím, že se převod  uskuteční elektronickou aukcí dle podmínek stanovených Aukční vyhláškou o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 19/104.
 • pdf Převod bytu o velikosti 2+1 č. 8 (52,08 m2), ulice Průmyslová 912, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
  Jedná se o převod bytu č. 8  o velikosti 2+1 a výměře 52,08 m2, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, umístěného ve IV. NP budovy č. p. 912, Průmyslová,  Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1505/1, a to včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku st. p. č. 1505/1, oba o velikosti 5208/185028, vše v k. ú. Uherské Hradiště, zapsaných na LV č. 10278 a č. 10277 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, s tím, že se převod  uskuteční elektronickou aukcí dle podmínek stanovených Aukční vyhláškou o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 19/105.