Ztráty a nálezy

Místo pro odevzdání nálezu

Podatelna, informace:
  • Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště 686 01 
  • Eva Dudkevičová, tel.: 572 525 138, e-mail: eva [dot] dudkevicova [at] mesto-uh [dot] cz (eva[dot]dudkevicova[at]mesto-uh[dot]cz)
  • Martina Gryčová, tel.: 572 525 137, e-mail: martina [dot] grycova [at] mesto-uh [dot] cz (martina[dot]grycova[at]mesto-uh[dot]cz)
Mimo otevírací dobu úřadu můžete odevzdat nalezenou věc na městské policii.

Agendu ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1051 a násl. Nálezce je povinen odevzdat nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Úložní doba nálezů je 3 roky.


Odchyt zvířat

Městská policie v rámci své činnosti provádí na území města Uherské Hradiště i odchyt toulavých zvířat.

Většinu odchycených zvířat tvoří psi, kteří jsou po následném veterinárním vyšetření umístěni do dočasného psího útulku umístěného v areálu firmy HRATES a.s., v Uherském Hradišti.

Majitel psa se o něj může přihlásit na služebně městské policie, Hradební 174, tel.: 572 525 501.

Psi, které si nevyzvedne majitel, jsou předáváni k další péči do smluvního Útulku pro zvířata v nouzi Vršava, Mezilesí 628, 763 14 Zlín Vršava.
Veškeré informace k předání budou zájemci sděleny na výše uvedené adrese a telefonním čísle.

Odchycené psy je možné si prohlédnout v přehledu odchycených zvířat, případně osobně po domluvě s městskou policií.

Přehled odchycených zvířat

Zveřejněno dne: 30. červen 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024