Poskytnuté informace

„Povinný subjekt zveřejňuje tímto informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující její obsah ( § 5 odst.3 cit.zák.).“

Kontakty na odpovědnou osobu

Právní odbor

Oddělení právní

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

JUDr. Nikola Mazáčová

T: 572 525 310
M: 739 488 454