Bridgwater - Velká Británie

První smlouva o partnerství podepsána v roce 1992. Aktualizovaná dohoda o spolupráci byla podepsána 12. září 2009 v Uherském Hradišti. Bridgwater je administrativním centrem distriktu Sedgemoor a hlavní průmyslové centrum. V současnosti zde žije asi 41 000 obyvatel. Je to starobylé město, první písemné zmínky jsou datovány k roku 800. Rozkládá se na obou březích řeky Parrett, byl významným přístavem a obchodním centrem a udržuje velkou průmyslovou základnu. Byl rodištěm admirála Roberta Blakea.

Historie

Znak Bridgwater

Historie města sahá minimálně k roku 800 n. l., kdy bylo město poprvé zmíněno v saských kronikách. V r. 1200 udělil Bridgwateru statut města král Jan listinou, která městu dala městu svobodu, právo postavit most přes řeku a vybudovat hrad Bridgwater. Celé 17. století bylo obdobím nepokojů po celé zemi a obzvlášť významně se zapsalo právě do historie Bridgwateru. V roce 1605 oslavovali obyvatelé Bridgwateru společně s dalšími městy nezdar tzv. Spiknutí střelného prachu (skupina katolických šlechticů se pokusila zabít krále). Z tradičních oslav za přítomnosti ohňů a ohňostrojů nyní stal největší světový noční karneval. Během anglické občanské války (1642 – 1651) bylo město i hrad v držení roajalistů pod vedením plukovníka Francise Wyndhama, osobního přítele krále. Když slyšela jeho manželka, lady Crystabella Wyndham, že na protějším břehu řeky stojí Cromwell, vzala mušketu a vystřelila na něj. Střela však Cromwella minula a zabila jeho pobočníka. Po těžkých bojích, ve kterých byla zničena většina městských budov, byly v r. 1645 hrad i město předány do rukou parlamentaristů. Následující rok byl hrad, stejně jako mnoho dalších hradů v celé zemi, záměrně zničen. Z kdysi obrovského hradu se dochovalo jen několik malých prvků. V r. 1685 zasáhlo do života Bridgwateru Monmouthovo povstání, když byl na Cornhill Bridgwater James Scott, vévoda z Monmouthu, korunován na krále Anglie a místní muži se přidali k povstalcům. 6. července 1685 byla povstalecká vojska poražena v bitvě u Sedgemooru a vévoda z Monmouthu byl později popraven v londýnském Toweru. Od počátku byl Bridgwater námořním obchodním centrem. Přístav, řeka a loďstvo tvoří po staletí nejdůležitější část ekonomiky města. Když byl přes řeku postaven most, lodě s vysokými stěžni už tudy nemohly proplout, ale byly povinny zakotvit v Bridgwateru, kde bylo zboží určené pro vnitrozemní části Somersetu překládáno na nákladní říční čluny, které jej rozvážely dál. Významnou část exportu tvořilo obrovské množství cihel a dlaždic vyrobených z místní jílovité půdy, které byly exportovány i do vzdálených koutů světa. Slavnou se stala též Bath Brick („čistící cihla“), předchůdce dnešních drátěnek a čisticích prostředků. Byla vyráběna v 19. století z jemné hlíny, která se těžila z řeky Parrett u vesničky Dunball. Do konce 19. století bylo vyrobeno as 24 milionů kusů těchto cihel, které byly prodávány na domácím i mezinárodním trhu. V této době byl Bridgwater sídlem i několika sléváren. S ohledem na takový objem průmyslu a obchodu potřebovalo město zlepšit infrastrukturu pro přepravu zboží, a tak byl Bridgwater v r. 1827 propojen s městem Taunton plavebním kanálem, jenž byl později ještě rozšířen. V r. 1841 byl Bridgwater napojen na železnici spojující města Bristol a Exeter. Po 2. světové válce se místní cihlářský průmysl zhroutil a byl nahrazen továrnou na výrobu celofánu. 

Významné památky a zajímavosti města

  • Castle House – jedna z prvních budov, kde bylo kromě cihel využito portlandského cementu pro výrobu prefabrikovaného betonu
  • Pozůstatky hradu Bridgwater – nejlépe zachovaná je vstupní brána Watergate
  • Zámek Sydenham – původně z počátku 16. století, o sto let později přestavěn 
  • Kostel sv. Marie – postaven ve 13. století 
  • Muzeum admirála Blakea – umístěno v Blakeově rodném domě
  • Socha admirála Blakea – navržená r. 1898 F.W. Pomeroyem, v centru města 
  • Muzeum cihel a dlaždic – cihly a dlaždice vyráběné mezi lety 1857 - 1965. 

Spolupráce s Uherským Hradištěm

První smlouva o partnerství podepsána v roce 1992. Aktualizovaná dohoda o spolupráci byla podepsána 12. září 2009 v Uherském Hradišti a to na základě schváleného usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 177/12/Z/2008 ze dne 09. 06. 2008.

Spolupráce je aktivní, stěžejní osobou je pan Brian Smedley, který vlastní cestovní agenturu, prostřednictvím které uskutečňuje výměnné pobyty UH – Bridgwater. Spolupráce měst Uherské Hradiště a Bridgwater vyhovuje podmínkám získávání financí z Operačního programu Meziregionální spolupráce.

Internetové stránky města Bridgwater: www.bridgwatertowncouncil.gov.uk