Dům roku nebo Stavba roku

Dům roku

Město Uherské Hradiště každým rokem uděluje některému z architektonických děl nebo počinů čestné cenění Dům roku nebo Stavba roku. 

Poprvé byl tento titul udělen v roce 1992. Jde o čestné ocenění města Uherské Hradiště za kvalitu architektury a mezi projektanty, stavebními společnostmi i investory staveb si získala určitou prestiž.

Také veřejnost může dávat podněty a tipy na architektonicky zajímavé stavby a třeba i drobné, jako jsou rodinné domy, které by neměly naší pozornosti uniknout. 

 

Dosud byly oceněny tyto domy či stavby na území města Uherské Hradiště: 

Dům roku

Rok ocenění Název
2018

Rekonstrukce Základní umělecké školy Mariánské náměstí 125
Areál Autospol - revitalizace průmyslového areálu v Sadech

2015 Revitalizace průmyslového areálu Sady
2013 Galerie Zelný trh
2012 Slovácké centrum kultury a tradic (jezuitská kolej)
2011 Rezidence Hradební
2010 Hotel Mlýnská
2009 Penzion Na Stavidle
2008 U Hejtmana Šarovce
2006 Polyfunkční dům "Květák"
2005 Hotel a vinárna Koníček 
2004 Sportovní areál Uherské Hradiště
2003 Hotel Slunce s pasáží
2002 Sídlo společnosti Barco v Mařaticích 
2001 Reduta na Masarykově náměstí
2000 Provozní Správy a údržby silnic Uherské Hradiště
1999 Tělocvična gymnázia, Velehradská třída č.p. 218 
1997 Podnikatelský dům, Na Splávku č.p.1248
1996 Býv. Františkánský klášter s archivem, Velehradská tř. č.p.124
1995 Stará radnice, Prostřední ulice č.p.130
1994 Bývalá Měšťanská beseda, Hradební ulice č.p. 189
1993 Podnikatelský dům s kavárnou Kovak, Havlíčkova ulice č.p.160
1992 Peněžní dům, Havlíčkova ulice č.p. 1221

Stavba roku

Rok ocenění Popis
2018 Obnova části hradeb v Kollárově ulici
2016 Soubor staveb Konverze vojenského cvičiště Uherské Hradiště - Rochus
2013 Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích
2012 Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55
2010 Aquapark
2006 Soubor staveb dopravní infrastruktury (Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD, Parkoviště u nemocnice, Parkoviště u nádraží ČD) 
2004 Výpravní budova železniční stanice Uherské Hradiště 
1998 Býv. císařská zbrojnice s Galerií SM, Otakarova ulice č.p. 103 
   

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. arch. Aleš Holý

T: 572 525 240
M: 606 422 501