Poskytování informací

Městský úřad je ze zákona povinnen poskytovat informace.

 

Poskytnuté informace

„Povinný subjekt zveřejňuje tímto informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. O informacích…

19. červenec 2023 | Celý článek

Povinně zveřejňované informace

Město Uherské Hradiště, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje informace dle § 5 odst. 1 a 2.

17. červenec 2023 | Celý článek

Výroční zprávy o poskytování informací

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění je město jako povinný subjekt povinno zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní…

17. červenec 2023 | Celý článek

Opravné prostředky

Opravné prostředky můžeme v širším slova smyslu chápat jako nástroje nápravy vadných rozhodnutí. Opravné prostředky mohou směřovat jak proti rozhodnutím (usnesením, jiným…

17. červenec 2023 | Celý článek