Výroční zprávy městského úřadu

Zde naleznete ucelený statistický přehled o hospodaření města a jednotlivých odborů městského úřadu Výroční zprávu zpracovává za celý Městský úřad Útvar kanceláře starosty vždy nejpozději do 30. dubna následujícího roku, a to na základě podkladů vyžádaných u jednotlivých odborů úřadu.

Zveřejněno dne: 1. září 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009