Strategie městského úřadu

Slogan  

Slogan

Vize

Chceme být:

  • Profesionální a otevřený úřad, poskytující kvalitní služby s odpovědnýma vstřícným přístupem
  • Kvalifikovaný úřad s hospodárným přístupem
  • Efektivní a přátelský úřad pro občany, partnery a zaměstnance

Strategie rozvoje Městského úřadu Uherské Hradiště