Tiskové zprávy

2023   |   2022   |   2021   |   2020 


Tiskové zprávy v aktuálním roce

Stavba cyklostezky Mojmír by měla začít v květnu

Komfortnější a bezpečnější pohyb cyklistů na části hráze řeky Moravy a v její blízkosti slibuje nová cyklostezka Mojmír, která povede od železničního mostu do ulice Za…

Komunikaci s plochou v ulici Okružní čeká rekonstrukce

V období od konce dubna do druhé poloviny srpna budou probíhat stavební práce v ulici Okružní v Mařaticích. Dotknou se zejména stávající zpevněné plochy mezi…

Sportovní hřiště na ulici Slovácká je opravené

V moderní, účelné a navíc pohledné sportoviště pro všechny věkové kategorie se právě dokončenou rekonstrukcí proměnilo hřiště na ulici Slovácká.

Město postaví novou zastávku na Tyršově náměstí

Zlepšení dopravní obslužnosti lokality kolem Tyršova náměstí a začlenění do nového systému MHD v Uherském Hradišti má přinést výstavba nové autobusové zastávky. …

Uherské Hradiště opět stříbrné ve Zlatém erbu!

Město Uherské Hradiště také letos uspělo v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky, když obhájilo svou loňskou druhou příčku! Prvenství v kraji patří stejně…

Rada města vyhlásila výběrové řízení na pozici ředitele či ředitelky ZŠ T. G. Masaryka

Letos v létě končí dvěma ředitelkám a jednomu řediteli šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele/ředitelky školy zřizované městem Uherské Hradiště. Rada města…

Město rozhodlo o výběru dopravce pro MHD

Pro zajištění dopravní obslužnosti Uherského Hradiště městskou autobusovou dopravou v období do roku 2033 byla na základě výsledku veřejné zakázky vybrána Znojemská dopravní…

Uherské Hradiště ocenilo nejlepší sportovce města za rok 2023

Své nejlepší sportovce za uplynulý rok představilo již po pětadvacáté město Uherské Hradiště. Úspěšní sportovci, vynikající mladé talenty a nejlepší kolektivy i trenéři z…

Více peněz na dotace, město už letos rozdělilo přes 32 milionů korun

Pro první pololetí roku 2024 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích téměř 32,4 milionů korun. Žádosti o dotace na druhé pololetí budou přijímány od 21. března do 31.…

Nová autobusová linka 300 projede každou půlhodinu souměstím

Pravidelná, nízkopodlažní, umožňující rychlé odbavení… Taková bude nová páteřní autobusová linka 300, kterou od 3. března 2024 spouští Zlínský kraj ve spolupráci s městy…

Teplárna získala pro ZEVO v Mařaticích kladné stanovisko v procesu EIA

Společnost CTZ, s.r.o., získala po třech letech od rozhodnutí postavit v areálu teplárny zařízení na…

Město podpoří další zájemce o opravy bydlení

Do oprav svého bydlení se budou moci pustit další občané Uherského Hradiště a jedno společenství vlastníků, město jim v tomto pololetí na opravy poskytne úvěr z Fondu rozvoje…

Další příspěvek na obnovu historické architektury

Zastupitelstvo města každoročně schvaluje dotace, s jejich pomocí mohou majitelé opravovat historické objekty ve městě.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo vydání Změny územního plánu č. 1

Proces schvalování Změny územního plánu č. 1 je u konce. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště dne 12. února vydalo změnu, kterou se mění Územní plán Uherské Hradiště z roku…

Uherské Hradiště vyhrálo s rekonstrukcí Matyášovy brány krajské kolo Památky roku

Loňská rekonstrukce pozůstatků městských hradeb s Matyášovou bránou v parku Jezuitská zahrada v Uherském Hradišti zajistila městu nejvyšší ocenění v krajském kole soutěže…

Nové kolumbárium na pohřebišti v Mařaticích

Nová stavba kolumbária, která doplňuje a významně rozšiřuje původní místo pro ukládání uren, byla dokončena v prosinci loňského roku v prostorách největšího uherskohradišťského…

Nové prvky na dětských hřištích

Navzdory zimnímu období pokračuje město Uherské Hradiště v obnově dětských hřišť. Nové herní prvky jsou na sídlišti Louky v Jarošově, doplněna byla i některá další hřiště.…

V Uherském Hradišti bylo vloni 95 svateb, nejčastěji se lidé berou v létě

Celkem 95 svateb zaznamenal v roce 2023 matriční úřad Uherské Hradiště. Z celkového počtu uzavřených manželství bylo občanských sňatků 80, církevních pak 15.

Letošní Tříkrálová sbírka byla na Uherskohradišťsku velmi úspěšná

Takřka 3,7 milionu korun vybrali na Uherskohradišťsku tříkráloví koledníci při letošním ročníku tradiční celostátní sbírky. Jde o částku, která je o 134 tisíc vyšší, než v…

O „neviditelné“ značení jízdních kol je zájem, městská policie v něm chce pokračovat

Vzhledem k zájmu veřejnosti o forenzní značení jízdních kol pomocí syntetické DNA, které v Uherském Hradišti funguje už od roku 2018, chce Městská policie Uherské Hradiště v…

Bezpečnost na prvním místě, na ulici Sadová bude omezena rychlost

Nohu z plynu budou muset nově dát řidiči projíždějící ulicí Sadová na sídlišti Východ v Uherském Hradišti. Na zhruba 300 metrovém úseku této ulice, který zahrnuje přechod pro…

Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ UNESCO

Zlepšení celkového stavu a modernizace kuchyně a jídelny, ale také sanace vlhkosti objektu bývalé Měšťanské besedy byly hlavními cíli rozsáhlé investiční akce, která probíhala…

Prvním letošním občánkem města je Vojtíšek

Jako každý rok, také letos byl hned od prvních minut nového roku napjatě očekáván příchod prvního občánka města Uherského Hradiště. První děťátko s trvalým pobytem v Uherském…

V Uherském Hradišti začala Tříkrálová sbírka tradičním průvodem

Průvod včetně tří králů na koních zahájil ve středu 3. ledna Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita Uherské Hradiště.