Zpravodaj města

Zpravodaj města Uherské Hradiště je distribuován od 1. července 2016 do všech domácnostní zdarma. Uzávěrka příspěvků i inzerce je vždy do 10. dne v měsíci, který předchází vydání.

Podněty k obsahu Zpravodaje zasílejte na email: zpravodaj-uh [at] email [dot] cz (zpravodaj-uh[at]email[dot]cz).

Ve Zpravodaji města Uherské Hradiště lze využít inzerce: kontaktní osoba Michal Novák, tel: 739 724 774, e-mail novak [at] regvyd [dot] cz (novak[at]regvyd[dot]cz).

Připomínky k distribuci Zpravodaje města Uherské Hradiště zasílejte na emai: dagmar [dot] vackova [at] mesto-uh [dot] cz (dagmar[dot]vackova[at]mesto-uh[dot]cz).

Zpravodaj vychází v Uherském Hradišti 12 krát ročně.

Aktuální rok:

 • Zpravodaj 5/2024PDF | 3,38 MB

  Uherské Hradiště opět uspělo se svým webem, rozšíření nařízení o zákazu reklamy, přivítání prvního letošního občánka města, Masarykovo náměstí čeká proměna, plánované investiční akce a mnoho dalšího.

 • Zpravodaj 4/2024PDF | 4,11 MB

  Město vybralo nového autobusového dopravce, připravované investiční akce města, bankomat u nákupního centra Štěpnice opět v provozu, Svatopluk slaví výročí a mnoho dalšího.

 • Zpravodaj 3/2024PDF | 3,98 MB

  Matyášova brána je památkou roku Zlínského kraje, město začne s výstavbou podzemních kontejnerů, přípravy a opravy dětských hřišť a mnoho dalšího.

 • Zpravodaj 2/2024PDF | 3,63 MB

  Navrhněte pedagogy, kteří si zaslouží ocenění za svou práci, místní části ožijí fašankovými obchůzkami, novinky v oblasti městské zeleně a mnoho dalšího.

 • Zpravodaj 1/2024PDF | 3,41 MB

  Město pokračuje v modernizaci učeben základních škol, nominace lidových tvůrců na Cenu Vladimíra Boučka, výdej parkovacích karet na r. 2024, odložení startu nové MHD a mnoho dalšího.