Starosta a místostarostové

Starosta zastupuje město navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Funkci starosty města vykonává v tomto volebním období Ing. Stanislav Blaha. Plní úkoly vyplývající z činností v oblasti územního plánování, rozvoje města, dopravy a městské policie.


Místostarostka, dlouhodobě uvolněná pro výkon funkce, Ing. Marcela Čechová plní úkoly vyplývající z činností v oblasti financí, investic, kultury a sportu.


Místostarosta, dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce, Ing. Čestmír Bouda plní úkoly vyplývající z činností v oblasti sociální, životního prostředí a informatiky.


Místostarostka, dlouhodobě uvolněná pro výkon funkce, Bc. Pavlína Jagošová plní úkoly vyplývající z činností v oblasti majetku, architektury a regenerace MPZ a cestovního ruchu.


Členka rady města, Mgr. Zuzana Vandame plní úkoly vyplývající z činností v oblasti školství.

 

 

Zveřejněno dne: 13. červenec 2023. Aktualizováno: 11. duben 2024