Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, dle zákona o zadávání veřejných zakázek, vypsané městem Uherské Hradiště jsou uveřejňovány na profilu zadavatele na Portálu pro vhodné uveřejnění.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek naleznete v části Ostatní předpisy.