Skalica - Slovensko

Dohoda o spolupráci byla podepsána 16. května 2009 ve Skalici. Okresní město s 15 tisíci obyvateli se nachází v severozápadním cípu Slovenska, na úpatí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v povodí řeky Moravy a na hranicích s Českou republikou. Patří k nejstarším slovenským městům. Od roku 2005 zde sídlí Středoevropská vysoká škola v Skalici.

Historie

Skalica erb

Území katastru Skalice bylo osidlováno už od dob mladší doby kamenné (4000 let př. n. l.). Osidlování pak pokračovalo i v dalších obdobích. První písemné zmínky o existenci Skalice pocházejí z roku 1217 a 1256, kdy je v dokumentech vzpomínána jako Zakolcha. 6. října 1372 jí uherský král Ľudovít I. udělil výsady svobodného královského města. Díky dalším privilegiím od Zikmunda Lucemburského a jeho následovníků se stala Skalica už od 1. poloviny 15. století významným střediskem hospodářského, kulturního a duchovního života širokého okolí. V 17. století patřila Skalica mezi největší a nejvýznamnější slovenská města. V této době také přijala značný počet pobělohorských exulantů z českých zemí. Ve městě vzniklo množství řemesel, zakládaly se cechy, vzkvétal čilý obchod. Vyhlášené v celém Uhersku bylo především skalické soukenictví. Ze zemědělské výroby se intenzivně rozvíjelo především vinohradnictví. Před více než 300 lety zde založili vinaři na způsob řemeslnických cechů svoje sdružení - tzv. Bratrstvo sv. Urbana. Dodnes se zde vyrábí velmi kvalitní červené víno. Duchovní a společenský život města již od 15. století ovlivňovalo několik církevních řádů. Pravděpodobně od 30. let 15. století zde působili františkáni, v 17. století k nim přibyli karmelitáni a jezuité (ti v roce 1662 založili gymnázium), později paulíni a od konce 18. století milosrdní bratři. Kromě šíření křesťanské víry napomáhali rozvoji kultury a vzdělanosti. V roce 1918 bylo město po několik dní sídlem dočasné slovenské vlády. Skalica si do dnešních dní zachovala historický ráz centra města, které bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Významné památky a zajímavosti města

  • Rotunda sv. Jiří - románská stavba, snad z počátku 13. století, později přestavěna, součást bývalého městského opevnění
  • Františkánský kostel Panny Marie Sedmibolestné s klášterem - původem z 15. století
    Farní kostel sv. Michaela - gotický kostel z 14. století, později přestavěný
  • Jezuitský kostel sv. Františka Xaverského s kolejí - komplex vystavěn na přelomu 17. a 18. století
  • Evangelický (luteránský) kostel - klasicistní stavba tolerančního sboru s věží podle projektu Dušana Jurkoviče (1938)
  • Dům kultury - secesní stavba Dušana Jurkoviče
  • Městské hradby - dochováno několik úseků opevnění z 1. poloviny 15. století. 

Spolupráce s Uherským Hradištěm

Dohoda o spolupráci byla podepsána 16. května 2009 ve Skalici na základě schváleného usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 177/12/Z/2008 ze dne 09. 06. 2008. Město Skalicu vnímáme jako dlouholetého významného partnera Uherského Hradiště zejména na poli kulturním a uměleckém. Obě města mají k sobě blízko a jsou si v mnohém podobná. Spolupráce měst Uherské Hradiště a Skalica vyhovuje podmínkám získávání financí z Operačního programu Meziregionální spolupráce, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Slovensko a Operačního programu nadnárodní spolupráce.  

Internetové stránky města Skalica: www.skalica.sk