Tajemník

Podle zákona o obcích se v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce.

Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštním orgánům obce. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu. Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.


Funkci tajemníka městského úřadu Uherské Hradiště vykonává Ing. Ivan Matulík.

Kontakt:

  • adresa: Masarykovo náměstí 19 - historická budova
  • podlaží: 2. nadzemní podlaží

Zveřejněno dne: 10. červenec 2023. Aktualizováno: 8. duben 2024