Úspěchy a ocenění

Rok Název ocenění Umístění/cena Vydal
2024

Regionální předmět (Sada slivovice, hruškovice, štamprlí)

PR předmět (Hradišťské mudrosloví - brožura)

1. místo 

2. místo

TURIST PROPAG
2024 Zlatý erb 2. místo v kraji Český zavináč, z.s.
2024 Památka roku 2023  1. místo v Kraji 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

2023 O keramickou popelnici 1. místo v kraji Zlínský kraj, EKO-KOM, a.s.

2023

Turistická informace roku 2023, ostatní propagační předměty

2. místo v ČR TURIST PROPAG

2023

Zvláštní cena České unie cestovního ruchu, z.s.
v kategorii Propagační spot

zvláštní cena TURIST PROPAG
2023

Zlatý erb 2023

2. místo v kraji spolek Český zavináč
2023

Památka roku 2022

3. místo v ČR Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
2023

Památka roku 2022

1. místo v kraji Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
2023

Město pro byznys

2. místo v kraji Agentura Datank
2022

O křišťálovou popelnici

1. místo v ČR EKO-KOM
2022

Cykloskokan Do práce na kole 2022

   spolek AutoMat
2022

Památka roku

1. místo v kraji Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
2022

 Index kvality života 2021

3. místo v kraji Obce v datech, s.r.o.
2021

 O Elektrooskara

1. místo v kraji ASEKOL a ELEKTROWIN, Zlínský kraj
2021 O nejlepší Městskou knihovnu roku 2021 3. místo v ČR Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)
2021 Keramická popelnice 1. místo v kraji EKO-KOM, a.s.
2021 Křišťálová popelnice 3. místo v ČR EKO-KOM, a.s.
2021 Město pro byznys 3. místo v ČR Agentura Datank
2021 O nejlepší městský zpravodaj 2. místo v ČR

Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních samospráva ČR a Angelus Aureus o.p.s.

2021 Zlatý erb – Smart City a nejlepší elektronická služba (za web Hradiště chytře) 1. místo v kraji Český zavináč, z.s.
2021 Stavba roku Zlínského kraje 2020 čestné uznání PUBLICITY s.r.o.. 
2020 Keramická popelnice 1. místo v kraji EKO-KOM, a.s.
2020 O nejlepší městský zpravodaj 2. místo v kraji
9. místo v ČR
Kvalikom
2020 Město pro byznys za rok 2019 1. místo v kraji Agentura Datank
2020 Historické město roku 2019 Zlínského kraje a Památka roku Zlínského kraje 1. místo v kraji Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
2019 Oblíbené turistické informační centrum roku 2019 1. místo v kraji A.T.I.C. ČR a provozovatel Vydavatelství KAM po Česku
2019 Keramická popelnice 1. místo v kraji EKO-KOM, a.s. 
2019 Přívětivý úřad 2. místo v kraji Ministerstvo vnitra ČR
2019 Stavba roku 2018 čestná uznání PUBLICITY s.r.o.. 
2019 Město pro byznys za rok 2018 3. místo v kraji Agentura Datank
2019 Zlatý erb - druhé nejlepší internetové stránky a třetí nejlepší elektronická služba v kategorii Smart city  2. a 3. místo v kraji Český zavináč, z.s.
2019 Historické město roku 1. místo v kraji Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
2018 Zlatý erb – Smart City a nejlepší elektronická služba (za Encyklopedii města) 1. místo v kraji Český zavináč, z.s.
2018 Keramická popelnice  1. místo v kraji EKO-KOM, a.s.
2017 Keramická popelnice  1. místo v kraji Zlínský kraj + EKO-KOM
2016 Keramická popelnice  1. místo v kraji Zlínský kraj + EKO-KOM
2016 Město s dobrou adresou – prezentace dobrých příkladů směřujících k udržitelnému rozvoji Zvláštní cena Asociace měst pro cyklisty
2015 Konsolidace správy nemovitostí města 2. místo v ČR Egovernment The Best 2015
2014 Památka roku 2013 – obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích 1. místo v kraji SHS ČMS
2014 Hlavní město cyklistů 3. místo v ČR Asociace měst pro cyklisty
2014 Město pro byznys 3. místo v kraji Týdeník Ekonom
2013 Obec s nejlépe hodnocenými vzorky 1. místo Jelínkův vizovický košt
2013 Stavba roku 2012 Zlínského kraje – Úpravy křižovatky I/55 a zkapacitnění silnice II/497 Hlavní cena KSS + ČKAIT + ČKA
2013 Agendy odboru správy majetku města v prostředí internetu (intranetu) Cena za inovaci MV ČR
2013 e-Analýza bezpečnosti Cena za inovaci MV ČR
2013 Aplikace programu místní Agenda 21 (organizace zvyšující kvalitu veřejné správy) Bronzový stupeň MV ČR
2013 Zlatý erb - nejlepší elektronická služba 1. místo v kraji Sdružení Zlatý erb
2013 Zlatý erb - nejlepší webová stránka města 3. místo v kraji Sdružení Zlatý erb
2012 Stavba roku 2011 Zlínského kraje – Zavodňování Kněžpolského lesa Hlavní cena KSS + ČKAIT + ČKA
2012 Park Rochus – revitalizace bývalého vojenského cvičiště v Uherském Hradišti  1. místo v ČR AÚUP
2012 ENTENTE FLORALE EUROPE – mezinárodní soutěž Kvetoucí města Evropy Stříbrná evropská plaketa, 1. místo v ČR European Association for Flowers and Landscape
2012 Historické město roku 2011  1. místo v ČR SHS ČMS
2012 Místní agenda 21 (organizace zvyšující kvalitu veřejné správy) Bronzový stupeň MV ČR
2012 eAnalýza bezpečnosti 3. místo v ČR Egovernment The Best 2012
2012 Zlatý erb - nejlepší elektronická služba 1. místo v kraji Sdružení Zlatý erb
2011 Konverze kasáren  2. místo v ČR AÚUP
2011 Město stromů 1. místo v ČR Nadace Partnerství
2011 Nejkrásnější nádraží ČR 1. místo v ČR Asociace Entente Florale
2010 Bazén roku – Aquapark 1. místo v ČR Bazény, sauny & spa
2009 Nejlepší příprava a realizaci programu regenerace MPR a MPZ - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 1. místo v kraji MK ČR
2009 Podnikatelská nemovitost roku – Průmyslová zóna Jaktáře 2. místo v ČR CZECHINVEST + MPO ČR
2008 Nominace na Historické město roku 2007 – výběr 3 měst z vítězů krajských kol            1. místo v kraji, celostátní nominace SHS ČMS
2008 Systémový přístup při ekologizaci provozu úřadu Cena za inovaci MV ČR
2008 Zlatý erb - nejlepší elektronická služba 1. místo v kraji Sdružení Zlatý erb
2007 Stavba roku 2006 Zlínského kraje – soubor staveb dopravní infrastruktury (kategorie Dopravních, inženýrských a ekologických staveb) Hlavní cena  KSS + ČKAIT + ČKA
2007 Stavba roku 2006 Zlínského kraje –Vysokoškolský areál, regionální a vzdělávací centrum (kategorie Rozvojových projektů města a obcí) Hlavní cena KSS + ČKAIT + ČKA
2007 Zavedení metody komunitního plánování sociálních služeb 3. místo v ČR MV ČR
2007 Metoda komunitního plánování sociálních služeb 3. místo v ČR MV ČR
2007 Zlatý erb - nejlepší webová stránka města 1. místo v kraji Sdružení Zlatý erb
2006 Aplikace metody CAF a benchmarkingu 3. místo v ČR MV ČR
2006 Nejlepší příprava a realizaci programu regenerace MPR a MPZ - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, MK ČR 1. místo v kraji MK ČR
2006 Nejlepší příprava a realizaci programu regenerace MPR a MPZ - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 1. místo v kraji MK ČR
2005 Nejlepší příprava a realizaci programu regenerace MPR a MPZ - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, MK ČR 1. místo v kraji MK ČR
2005 Stavba roku 2004 Zlínského kraje – Stavební úpravy knihovny Bedřicha Beneše Bochlovana Čestné uznání KSS + ČKAIT + ČKA
2004 Město zdravých mužů ČR 1. místo v ČR Časopis Men´s Health
2003 Nejlepší příprava a realizace programu regenerace MPR a MPZ - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 1. místo v kraji MK ČR