Mayen - Německo

Dohoda o spolupráci byla podepsána 1994. Mayen je historické město ležící v okrese Mayen-Koblenz, ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz. V současnosti má asi 20 000 obyvatel. Rozkládá se na březích říčky Nette, je tvořeno jádrem města, čtyřmi městskými částmi (Alzheim, Hausen, Kürrenberg a Nitztal) a řadou malých osad a kolonií.

Historie

Mayen logo

První osídlení území města Mayen je datováno přibližně na 3000 let př. n. l., což dokazují kamenné lomy v okolí, kde se těžil čedič (opracováván na mlýnské kameny) a tuf, obráběný na sarkofágy. Tyto sarkofágy se spolu s významnými skleněnými doplňky nalezli na pohřebišti a dnes jsou uloženy v muzeu na hradě Genova. V pozdní antice vzniklo na nedaleké hoře Katzenberg římské hradiště. Již za dob starověkého Říma byl Mayen významným obchodním centrem. Od konce 3. století n. l. až do středověku zde sídlili hrnčíři, jejichž výrobky byly prodávány do celé střední Evropy. Ve své dlouhé historii zažil Mayen několik vzestupů a pádů. První zmínka v dobových dokumentech je z r. 1041, v r. 1291 mu byla Rudolfem Habsburským udělena městská práva. Město obklopovaly 8 až 12 metrů vysoké hradby, do kterých byly zabudovány četné půlkulaté a kulaté věže. Přístup byl čtyřmi velkými branami, ze kterých se do současnosti zachovaly Mostní a Horní brána. Zachovány jsou rovněž Mlýnská a Ptačí věž, stejně jako velké části městských hradeb s restaurovaným cimbuřím, po kterém lze dojít až k hradu Genoveva. Hrad Genoveva, tyčící se nad náměstím, utváří se svou 34 metrů vysokou věží Golo panorama města. Byl postaven v r. 1280 Heinrichem von Finstingen jako obranná pevnost. Dnes se v prostorách hradu nachází Eifelovo muzeum a v hloubce 16 metrů pod hradem vznikl Německý břidlicový důl. I přes své důkladné opevnění byl Mayen několikrát zničen, poprvé v roce 1689 francouzskými vojsky během Devítileté války. Město však bylo pokaždé znovu zbudováno. Svědkem obnovy města po zničení Francouzi je Stará radnice na náměstí, vystavěná v r. 1717. Ta naštěstí unikla téměř úplnému zničení centra města za 2. světové války. Na podzim r. 1794 obsadila francouzská revoluční vojska levý břeh Rýna znovu. Na Vídeňském kongresu po napoleonských válkách v letech 1814 - 1815 získalo pak Prusko celou oblast po obou březích Rýna. Mayen se stal krajským městem. Během druhé světové války (zejména při náletech 12. prosince 1944 a 2. ledna 1945) bylo zničeno asi 90% města. Teprve při zvláštním hlasování bylo rozhodnuto, že město bude obnoveno. Od roku 1946 je Mayen součástí tehdy nově vytvořené spolkové země Rheinland-Pfalz. Mayen byl okresní město okresu Mayen až do r. 1973, kdy byla správa okresu přesunuta do města Koblenz a okres byl přejmenován na Mayen-Koblenz. 

Významné památky a zajímavosti města

  • Hrad Genoveva – postaven ve 13. století
  • Farní kostel sv. Klementa – proslulý svou „Šikmou věží“, která je díky své konstrukci a povětrnostním vlivům o asi 1,7 metru nakloněna od kolmice a stala se symbolem města
  • Městské hradby s Horní a Mostní bránou, Mlýnskou a Ptačí věží
  • Stará radnice
  • Sochařský park Lapidea – sochy vytvořené umělci při mezinárodním sympoziu pořádaném každé 3 roky
  • Rekonstrukce římského hradiště na hoře Katzenberg
  • Eifelovo muzeum – v prostorách hradu Genova
  • Německý břidlicový důl – zážitková atrakce
  • Sopečný park – útvar ztuhlé čedičové lávy, vznikl před 400 000 lety při erupci sopky Hochsimmer. 

Spolupráce s Uherským Hradištěm

Dohoda o spolupráci byla podepsána 1994. Spolupráce je aktivní, na velmi dobré úrovni založená na dlouholetých dobrých vzájemných vztazích. Obě města souhlasila s uzavřením nové smlouvy v dubnu 2010. Spolupráce měst Uherské Hradiště a Mayen vyhovuje podmínkám získávání financí z Operačního programu meziregionální spolupráce.

Internetové stránky města Mayen: www.mayen.de

Více o městě Mayen se dozvíte také z oficiálního Youtube profilu města: https://www.youtube.com/channel/UC8X0M0TPb91SRp7422pUWuw