Cena města

Ocenění občanů, kteří se zasloužili o město a jeho propagaci.

Vážení spoluobčané, 

nominace na udělení ceny města je možno podávat do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Návrhy se podávají útvaru kanceláře starosty na Městském úřadě Uherské Hradiště. Nominovat můžete fyzické i právnické osoby za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště.  

Nominace a udělení ocenění se řídí Statutem Ceny města Uherské Hradiště, který byl schválen zastupitelstvem města dne 7. 12. 2015 (č. usnesení 115/8/ZM/2015).  
Nominace je možno podávat pouze v písemné podobě.

Statut Ceny městaPDF | 90,84 KB

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997