GIS - geografický informační systém

Mapový server byl na městském úřadě pořízen v roce 2004. V roce 2017 byl započat proces migrace do nového prostředí.

Jeho výhody, které nyní zpřístupňujeme občanům města, jsou především:

  • rychlost,
  • přehlednost (intuitivnost),
  • možnost přístupu uživatelů (interních i externích) odkudkoli, kde je internetové připojení,
  • responzivní design (přizpůsobení mobilním zařízením),
  • lepší možnosti tisku.

Důležité odkazy:


 Odkazy na jednotlivé aplikace:

 

Základní aplikace

Aplikace obsahuje základní obsah GIS jako jsou vrstvy správních hranic, katastrální mapu, územní identifikaci (odpovídá stavu RUIAN), podkladové mapy, letecké snímky aj.

Katastrální mapa

Mapa s detailními údaji katastru nemovitostí a užitečnými, z katastru odvozenými vrstvami. Nově si mohou občané města zobrazovat parcely a budovy ve vlastnictví města.


Územní plán

Mapa se všemi výkresy územního plánu města Uherské Hradiště. Umožňuje zjistit regulativy.

Mapa pasportu dětských hřišť a sportovišť

Mapy míst, kde si mohou hrát děti a kde se dá sportovat.


Mapa pasportu komunikací

Mapa komunikací, dopravního značení a údržby.

Mapa pasportu mobiliáře

Lavičky, stojany na kola, …


Mapa pasportu odpadového hospodářství

Mapa kontejnerových stání, odpadkových košů a stanovišť odpadu.

Mapa pasportu osvětlení

Stožáry osvětlení a informace o případné poruše rozvaděče.


Mapa působnosti úřadů

Mapa s daty ČSÚ, územní působnosti stavebních úřadů (ZSJ, sčítací obvody).

Mapa veřejných prostranství

Aplikace obsahuje veřejná prostranství pro účely obecně závazných vyhlášek města.


Turistická mapa

Turistické trasy, cyklotrasy a body zájmu na území Slovácka.

Mapa krizového řízení

Mapa záplavových území.


Sociální služby

Mapa zobrazuje dostupné služby pro rodiny, seniory, zdrav. postižené a osoby ohrožené soc. vyloučením.

Stavebně-historický průzkum UH

Data z průzkumu staveb a ze shromážděných písemných, plánových a obrazových materiálů z území katastru Uherské Hradiště. Autoři: Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový.


Stavebně-historický průzkum Mařatice

Data z průzkumu staveb a ze shromážděných písemných, plánových a obrazových materiálů z území katastru Mařatice. Autoři: Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový.

Analýza bezpečnosti

Projekt je určen pro zlepšení bezpečnosti obyvatel UH a okolí. Mapuje místa s nejvíce přestupky.


Analytická aplikace

Aplikace na prohlížení hlášení závad zpětně s možností dotazování.

Zlepši své město

Aplikace pro občany Uherského Hradiště pro hlášení závady či návrhu ke zlepšení.


Mapa pasportu zeleně

Mapa s detailními údaji katastru nemovitostí a užitečnými, z katastru odvozenými vrstvami. Nově si mohou občané města zobrazovat parcely a budovy ve vlastnictví města.

Katalog prostorových dat

Prezentační část lokálního katalogového systému metadat EDAS (Evidence dat a služeb). Zjednodušeně: Vyhledání dat a následně jejich otevření či stažení.

 

Zveřejněno dne: 19. červenec 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky

Oddělení informatiky

Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Mgr. Martin Hudec

T: 572 525 147
M: 739 223 480