Městský kamerový a dohlížecí systém

monitorovací_pracoviště.jpg Cíle Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) směřují ke zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v neposlední řadě i v oblasti veřejného pořádku na území města. MKDS by měl znesnadnit podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné činnosti sledováním problematických lokalit, především sledováním vjezdu či výjezdu vozidel, popř. jízdních kol a sledováním podezřelých osob. Při možnosti získání těchto informací je možno nejen provést preventivní zásah, ale po spáchání trestného činu nebo přestupku využít MKDS pro jejich objasnění.

Cílovou skupinou projektu MKDS jsou nejen potencionální pachatelé trestné činnosti a přestupků, ale bezesporu i občané města a jeho návštěvníci, kteří jsou činností těchto osob ohroženi.

Vybudování MKDS bylo původně rozvrženo do čtyř až sedmi etap, v rámci kterých  mělo být ve městě Uherské Hradiště vybudováno postupně až 16 kamerových míst. 

V rámci I. etapy výstavby MKDS, která proběhla v roce 2002, byly vybudovány celkem 4 kamerová místa a současně bylo na služebně městské policie zřízeno monitorovací pracoviště. V roce 2003 výstavba MKDS pokračovala II. etapou, kdy byly na území Uh. Hradiště vybudovány další 4 kamerová místa. Současně byly z celkového počtu 8 kamerových míst 4 kamerová místa propojena s operačním střediskem Policie ČR. V r.2004 proběhla III. etapa výstavby MKDS, kdy byla vybudována další 3 kamerové místa a v r.2005 bylo v rámci IV. etapy vybudováno 1 kamerové místo. Další rozšiřování MKDS probíhalo v letech 2007 - 2009, kdy byla v rámci V. - VII. etapy vybudována postupně 4 kamerová místa, čímž byl kamerový systém navýšen celkem na 16 kamerových míst. V průběhu roku 2010 jsme byli nuceni zrušit 1 ze dvou kamerových míst umístěných na sídlišti Východ a přesunout jej na náměstí Míru, s umístěním kamery na Kině Hvězda (viz. níže Kamerové místo č. 9). V roce 2014 byla vybudována další 3 kamerová místa č. 17, 18 a 19 (popis viz. níže) a v roce 2015 2 kamerová místa , tedy kam. místo č. 20 na budově Slovácké tržnice a kamerové místo č. 21 na budově Slováckého muzea. V roce 2016 byla vybudována další 4 kamerová místa, a to kam. místo č. 22 až kam. místo č. 25 (umístění viz. níže "Rozmístění kamerových míst"). V témže roce byla provedena u městského kamerové systému také změna v podobě celkové digitalizace celého systému. V roce 2017 byla vybodována další 2 kamerová místa, a to na ul. Otakarova a na ul. J.E.Purkyně (podrobněji viz. níže "Rozmístění kamerových míst").

Od roku.2014 jsou v provozu čtyři  kamery monitorující situaci v silničním provozu (viz. níže "Dopravně-bezpečnostní kamery"). Jedná se o nejfrekventovanější uzel křížení silnic I/55 ul. Malinovského a II/497 ul. Sokolovská, silnici I/55 - Moravní most  a silnici I/55 - Velehradská tř.


Sociologický průzkum v oblasti prevence kriminality v návaznosti na předpokládané rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

Průzkum se uskutečnil v termínu od 10. 11. 2017 do 27. 11. 2017 a jeho cílem  bylo zprostředkovat vedení města nezávislé informace o názorech, postojích, preferencích a potřebách obyvatel Uherského Hradiště v oblasti prevence kriminality v návaznosti na předpokládané rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

Sociologický průzkum v oblasti prevence kriminality 2017.pdf


Rozmístění kamerových míst

Kamerové místa MKDS jsou vybírány po důkladném rozboru bezpečnostní situace v Uherském Hradišti, na kterém se podílí Policie České republiky společně s Městskou policií Uherské Hradiště a v neposlední řadě i ve spolupráci s bezpečnostní komisí. Je nutné, aby byly monitorovány lokality, kde dochází k nečastějším projevům narušování veřejného pořádku a především ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality (projevy vandalismu, výtržnictví, sprejerství apod.).


Kamerové místo č. 1

kamerový_bod_01.jpg

Komenského nám. 

Kamera je instalována na budově Městského úřadu a monitoruje prostranství před Klubem kultury a na náměstí Komenského. Současně sleduje prostor v ul. Hradební, ul. Svatováclavská, ul. U Reduty a v části Masarykova náměstí.

 

 


Kamerové místo č. 2 

kamerový_bod_02.jpg

Palackého nám.

Kamera je instalována na budově služebny městské policie a sleduje prostranství na Palackého náměstí , v Havlíčkově ulici a v ul. Všehrdova.

 

 
 

Kamerové místo č. 3 

kamerový_bod_03.jpg

Ulice Obchodní

Kamera je instalována na vybudovaném sloupu v ul. Obchodní a sleduje  prostranství v blízkosti OD Centrum, supermarketu BILLA, dále sleduje parkoviště se závorovým systémem a dopravní situaci na Velehradské třídě.

 

 


Kamerové místo č. 4 

kamerový_bod_04.jpg

Tř. maršála Malinovského

Kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení v těsné blízkosti hlavní křižovatky na tř. Maršála Malinovského a má za úkol monitorovat především situaci na nám. Míru a jeho okolí, jehož součástí je i kino Mír. Kamera současně monitoruje dopravní situaci na třídě Malinovského a v prostoru hlavní křižovatky.

 

 


 Kamerové místo č. 5

kamerový_bod_05.jpg

Masarykovo nám.

Kamera je instalována na budově býv. Domu služeb na Masarykově náměstí a sleduje situaci jak na samotném náměstí, tak v ulici Nádražní, v ulici U Reduty a částečně v ulici Protzkarova.

 

 

 


 Kamerové místo č. 6

kamerový_bod_06.jpg

Mariánské nám.

Kamera je instalována na budově č.p. 128 v ul.Prostřední (Potraviny Mikel) a sleduje situaci na Mariánském náměstí a v ulici Prostřední.

 

 

 


Kamerové místo č. 7

kamerový_bod_07.jpg

Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

Kamera je instalována na stožáru umělého osvětlení fotbalového stadionu a sleduje prostor na parkovišti u kina Hvězda, v ulici Sportovní, v areálu koupaliště a částečně i prostor před pohostinstvím Krček a ve Smetanových sadech.

 

 


 Kamerové místo č. 8

kamerový_bod_08.jpg

Sídliště Východ

Kamera je instalována na rohu budovy ZŠ Větrná,  a sleduje prostor před Základní školou, v ulici Lomená, částečně v ulici Sadová , sportovní areál , v ulici Větrná a částečně v ulici Na Hraničkách.

 

 

 


 Kamerové místo č. 9

kamerový_bod_09.jpg

 Nám. Míru

Kamera je instalována na rohu budovy Kina Hvězda a sleduje prostor ve Smetanových sadech, před budovou Slováckého muzea, u Restaurace Krček, před Sportovní halou, v blízkost III.ZŠ Sportovní, parkoviště se závorovým systémem a částečně ul. Sokolovská.

 

 


 Kamerové místo č. 10

kamerový_bod_10.jpg

Zelný trh

Kamera je instalována na budově č.p. 33, ul. Protzkarova a sleduje prostor na Zelném trhu, v ul. Protzkarova, částečně v ul. Na Splávku, částečně Mariánské nám. a ul.Sloupského.

 

 


Kamerové místo č. 11

kamerový_bod_11.jpg

Sídliště Štěpnice (ulice Štěpnická)

Kamera je instalována na domě č.p.1259 a sleduje prostor na parkovišti u nákupního střediska, v ulici Husova, Zahradní a částečně v ulici Štěpnická.

 

 

 


Kamerové místo č. 12

kamerový_bod_12.jpg

Ulice Jiřího z Poděbrad

Kamera je instalována na budově Úřadu práce a sleduje prostor v ul. Na Morávce, v ul. J. z Poděbrad, částečně v ul. Šafaříkova a ul. Svatoplukova.

 

 

 


Kamerové místo č. 13

kamerový_bod_13.jpg

Ulice Stonky

Kamera je instalována v ul. Stonky na vnější straně tribuny fotbalového stadionu.

 

 

 

 


Kamerové místo č. 14

kamerový_bod_14.jpg

Ulice Sokolovská

Kamera je instalována na křižovatce ulice Sokolovská a ulice Města Mayen, v blízkosti kruhového objezdu a sleduje prostor na ulici Sokolovská, na ulici Města Mayen, prostranství u supermarketu Kaufland, na sídlišti Na Rybníku, u zimního stadionu a u ZŠ Sportovní.


Kamerové místo č. 15

kamerový_bod_15.jpg

Ulice Stojanova

Kamera je instalována na stožáru veřejného osvětlení v ulici Stojanova u vjezdu na parkoviště ČD Jih a sleduje prostranství na parkovištích ČD Jih a ČD Sever, v blízkosti budovy ČD, ulici Stojanova a ulici Na stavidle a prostranství Jezuitské zahrady.


Kamerové místo č. 16

kamerový_bod_16.jpg

Moravní most

Kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení, umístěného na Moravním mostě a sleduje zejména Velehradskou třídu, Svatojiřské nábřeží a v případě krizové situace rovněž hladinu řeky Moravy.


Kamerové místo č. 17

kamerový_bod_17.jpg

Jezuitská zahrada

Kamera je instalována na budově Obchodní akademie a sleduje prostor Jezuitské zahrady (park u Obchodní akademie), prostor u zadní části Jezuitské koleje.


Kamerové místo č. 18

kamerový_bod_18.jpg

Zelené náměstí

Kamera je instalována na rohu zadní části budovy č.p. 1277 v ulici Štefánikova a sleduje prostor na Zeleném náměstí a prostor před Archeologickým oddělením Slováckého muzea.


Kamerové místo č. 19

kamerový_bod_19.jpg

Studentské náměstí

Kamera je instalována na rohu budovy Centra celoživotního vzdělávání na Studentském náměstí a sleduje prostor na Studentském náměstí, v ulici Verbířská, částečně Park za plotem a Zelené náměstí.


Kamerové místo č. 20

kamerový_bod_20.jpg

Ulice Verbířská

Kamerové místo je vybudováno na budově Slovácké tržnice v ulici Vebířská a skládá se ze dvou kamer, instalovaných na přední a zadní straně budovy. Kamery sledují prostor v blízkosti Slovácké tržnice, ulice Verbířská a částečně Zelené a Studentské náměstí.


Kamerové místo č. 21

kamerový_bod_21.jpg

Smetanovy sady

Kamera je instalována na budově Slováckého muzea a sleduje prostor ve Smetanových sadech a prostor u Slováckého muzea a Kina Mír.


Kamerové místo č. 22

kamerový_bod_22.jpg

Ulice Hradební (1)

Kamera je instalována na rohu zadní části domu č.p. Hradební 1544 (Šestka) a sleduje prostranství před Klubem kultury a v ulici Poštovní.


Kamerové místo č. 23

kamerový_bod_23.jpg

Ulice Hradební (2)

Kamera je instalována v zadní části domu č.p. Hradební 189 - Měšťanská beseda a sleduje prostranství v parku Bastion a částečně u Klubu kultury.


Kamerové místo č. 24

kamerový_bod_24.jpg

Velehradská třída

Kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení na Velehradské třídě a monitoruje prostranství v okolí Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana a Velehradskou třídu.


Kamerové místo č. 25

kamerový_bod_25.jpg

Ulice 28. října

Kamera je instalována na vybudovaném sloupu v těsné blízkosti křižovatky ulice 28. října a ulice Sportovní a monitoruje ulici 28. října a prostranství kolem zdejších garáží.


 Kamerové místo č. 26  

kamerový_bod_26.jpg

Ulice Otakarova

Kamera je umístěna čelní fasádní části domu č.p. 81 v ul. Otakarova a bude monitorovat prostranství v uvedené ulici, ul. Vodní, částečně v ul. Františkánská a prostor v blízkosti  Galerie Slováckého muzea. 


Kamerové místo č. 27

kamerový_bod_27.jpg

Ulice  J. E. Purkyně

Kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení a bude sledovat veřejné prostranství v ul. J.E. Purkyně, částečně v ul. Revoluční a podjezd pod železniční tratí. .

                                                                    Dopravně-bezpečnostní kamery

1. Tř. maršála Malinovského

Dopravně-bezpečnostní_kamera-01.jpg


2. Náměstí Míru (park u kina Hvězda)

Dopravně-bezpečnostní_kamera-02.jpg


3. Moravní most

Dopravně-bezpečnostní_kamera-03.jpg


4. Velehradská třída

Dopravně-bezpečnostní_kamera-04.jpg