Městský kamerový a dohlížecí systém

monitorovací_pracoviště.jpg Cíle Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) směřují ke zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v neposlední řadě i v oblasti veřejného pořádku na území města. MKDS by měl znesnadnit podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné činnosti sledováním problematických lokalit, především sledováním vjezdu či výjezdu vozidel, popř. jízdních kol a sledováním podezřelých osob. Při možnosti získání těchto informací je možno nejen provést preventivní zásah, ale po spáchání trestného činu nebo přestupku využít MKDS pro jejich objasnění.

Cílovou skupinou projektu MKDS jsou nejen potencionální pachatelé trestné činnosti a přestupků, ale bezesporu i občané města a jeho návštěvníci, kteří jsou činností těchto osob ohroženi.

V rámci I. etapy výstavby MKDS, která proběhla v roce 2002, byly vybudovány celkem 4 kamerové body a současně bylo na služebně městské policie zřízeno monitorovací pracoviště. V roce 2003 výstavba MKDS pokračovala II. etapou, kdy byly na území Uh. Hradiště vybudovány další 4 kamerové body. Současně byly z celkového počtu 8 kamerových bodů 4 kamerové body propojeny s operačním střediskem Policie ČR. V r. 2004 proběhla III. etapa výstavby MKDS, kdy byly vybudovány další 3 kamerové body a v r. 2005 byl v rámci IV. etapy zřízen 1 kamerový bod. Další rozšiřování MKDS probíhalo v letech 2007 - 2009, kdy byly v rámci V. - VII. etapy vybudovány postupně 4 kamerové body, čímž byl kamerový systém navýšen celkem na 16 kamerových bodů. V průběhu roku 2010 jsme byli nuceni zrušit 1 ze dvou kamerových bodůt umístěných na sídlišti Východ a přesunout jej na náměstí Míru, s umístěním kamery na Kině Hvězda . V roce 2014 byly vybudovány další 3 kamerové body č. 17, 18 a 19  a v roce 2015 2 kamerové body , tedy kam. bod č. 20 na budově Slovácké tržnice a kamerový bod č. 21 na budově Slováckého muzea. V roce 2016 byla vybudována další 4 kamerová místa, a to kam. bod č. 22 až kam. bod č. 25 . V témže roce byla provedena také celková digitalizace celého kamerového systému. V roce 2017 byly vybodovány další 2 kamerové body (č. 26 a 27), a to na ul. Otakarova a na ul. J.E.Purkyně. O rok později se kamerový systém rozrostl opět o dva kamerové body, a to konkrétně na Masarykově náměstí (kamerový bod č. 28) a na náměstí Republiky (kamerový bod č. 29).  V pořadí 30. kamerový bod byl vybudován v roce 2019 na ul. Kollárova a v r. 2020  byly zbudovány 2 kamerové body, konkrétně v ul. Husova ( kam.bod 31) a na náměstí Míru (kam. bod 32). Podrobněji v části  "Rozmístění kamerových bodů".

Od roku.2014 jsou v provozu čtyři  kamery monitorující situaci v silničním provozu (viz. níže "Dopravně-bezpečnostní kamery"). Jedná se o nejfrekventovanější uzel křížení silnic I/55 ul. Malinovského a II/497 ul. Sokolovská, silnici I/55 - Moravní most  a silnici I/55 - Velehradská tř.


Sociologický průzkum v oblasti prevence kriminality v návaznosti na předpokládané rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

Průzkum se uskutečnil v termínu od 10. 11. 2017 do 27. 11. 2017 a jeho cílem  bylo zprostředkovat vedení města nezávislé informace o názorech, postojích, preferencích a potřebách obyvatel Uherského Hradiště v oblasti prevence kriminality v návaznosti na předpokládané rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

Sociologický průzkum v oblasti prevence kriminality 2017.pdf


Rozmístění kamerových bodů

Kamerové bodyMKDS jsou vybírány po důkladném rozboru bezpečnostní situace v Uherském Hradišti, na kterém se podílí Policie České republiky společně s Městskou policií Uherské Hradiště a v neposlední řadě i ve spolupráci s bezpečnostní komisí. Je nutné, aby byly monitorovány lokality, kde dochází k nečastějším projevům narušování veřejného pořádku a především ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality (projevy vandalismu, výtržnictví, sprejerství apod.).


Kamerový bod č. 1

kamerový_bod_01.jpg

Komenského nám. 

Kamera je instalována na budově Městského úřadu a monitoruje prostranství před Klubem kultury a na náměstí Komenského. Současně monitoruje prostor v ul. Hradební, ul. Svatováclavská, ul. U Reduty a v části Masarykova náměstí.

 

 


Kamerový bod č. 2 

kamerový_bod_02.jpg

Palackého nám.

Kamera je instalována na budově služebny městské policie a monitoruje prostranství na Palackého náměstí , v Havlíčkově ulici a v ul. Všehrdova.

 

 
 

Kamerový bod č. 3 

kamerový_bod_03.jpg

Ulice Obchodní

Kamera je instalována na vybudovaném sloupu v ul. Obchodní a monitoruje  prostranství v blízkosti OD Centrum, supermarketu BILLA, dále sleduje parkoviště se závorovým systémem a dopravní situaci na Velehradské třídě.

 

 


Kamerový bod č. 4 

kamerový_bod_04.jpg

Tř. maršála Malinovského

Kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení v těsné blízkosti hlavní křižovatky na tř. Maršála Malinovského a má za úkol monitorovat především situaci na nám. Míru a jeho okolí, jehož součástí je i kino Mír. Kamera současně monitoruje dopravní situaci na třídě Malinovského a v prostoru hlavní křižovatky.

 

 


 Kamerový bod č. 5

kamerový_bod_05.jpg

Masarykovo nám.

Kamera je instalována na budově býv. Domu služeb na Masarykově náměstí a monitoruje situaci jak na samotném náměstí, tak v ulici Nádražní, v ulici U Reduty a částečně v ulici Protzkarova.

 

 

 


Kamerový bod č. 6

kamerový_bod_06.jpg

Mariánské nám.

Kamera je instalována na budově č.p. 128 v ul.Prostřední (Potraviny Mikel) a monitoruje situaci na Mariánském náměstí a v ulici Prostřední.

 

 

 


Kamerový bod č. 7

kamerový_bod_07.jpg

Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

Kamera je instalována na stožáru umělého osvětlení fotbalového stadionu a monitoruje prostor na parkovišti u kina Hvězda, v ulici Sportovní, v areálu koupaliště a částečně i prostor před pohostinstvím Krček a ve Smetanových sadech.

 

 


 Kamerový bod č. 8

kamerový_bod_08.jpg

Sídliště Východ

Kamera je instalována na rohu budovy ZŠ Větrná,  a monitoruje prostor před Základní školou, v ulici Lomená, částečně v ulici Sadová , sportovní areál , v ulici Větrná a částečně v ulici Na Hraničkách.

 

 

 


 Kamerový bod č. 9

kamerový_bod_09.jpg

 Nám. Míru

Kamera je instalována na rohu budovy Kina Hvězda a monitoruje prostor ve Smetanových sadech, před budovou Slováckého muzea, u Restaurace Krček, před Sportovní halou, v blízkost III.ZŠ Sportovní, parkoviště se závorovým systémem a částečně ul. Sokolovská.

 

 


 Kamerový bod č. 10

kamerový_bod_10.jpg

Zelný trh

Kamera je instalována na budově č.p. 33, ul. Protzkarova a monitoruje prostor na Zelném trhu, v ul. Protzkarova, částečně v ul. Na Splávku, částečně Mariánské nám. a ul.Sloupského.

 

 


Kamerový bod č. 11

kamerový_bod_11.jpg

Sídliště Štěpnice (ulice Štěpnická)

Kamera je instalována na domě č.p.1259 a monitoruje prostor na parkovišti u nákupního střediska, v ulici Husova, Zahradní a částečně v ulici Štěpnická.

 

 

 


Kamerový bod č. 12

kamerový_bod_12.jpg

Ulice Jiřího z Poděbrad

Kamera je instalována na budově Úřadu práce a monitoruje prostor v ul. Na Morávce, v ul. J. z Poděbrad, částečně v ul. Šafaříkova a ul. Svatoplukova.

 

 

 


Kamerový bod č. 13

kamerový_bod_13.jpg

Ulice Stonky

Kamera je instalována v ul. Stonky na vnější straně tribuny fotbalového stadionu.

 

 

 

 


Kamerový bod č. 14

kamerový_bod_14.jpg

Ulice Sokolovská

Kamera je instalována na křižovatce ulice Sokolovská a ulice Města Mayen, v blízkosti kruhového objezdu a monitoruje prostor na ulici Sokolovská, na ulici Města Mayen, prostranství u supermarketu Kaufland, na sídlišti Na Rybníku, u zimního stadionu a u ZŠ Sportovní.


Kamerový bod č. 15

kamerový_bod_15.jpg

Ulice Stojanova

Kamera je instalována na stožáru veřejného osvětlení v ulici Stojanova u vjezdu na parkoviště ČD Jih a monitoruje prostranství na parkovištích ČD Jih a ČD Sever, v blízkosti budovy ČD, ulici Stojanova a ulici Na stavidle a prostranství Jezuitské zahrady.


Kamerový bod č. 16

kamerový_bod_16.jpg

Moravní most

Kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení, umístěného na Moravním mostě a monitoruje zejména Velehradskou třídu, Svatojiřské nábřeží a v případě krizové situace rovněž hladinu řeky Moravy.


Kamerový bod č. 17

kamerový_bod_17.jpg

Jezuitská zahrada

Kamera je instalována na budově Obchodní akademie a monitoruje prostor Jezuitské zahrady (park u Obchodní akademie), prostor u zadní části Jezuitské koleje.


Kamerový bod č. 18

kamerový_bod_18.jpg

Zelené náměstí

Kamera je instalována na rohu zadní části budovy č.p. 1277 v ulici Štefánikova a monitoruje prostor na Zeleném náměstí a prostor před Archeologickým oddělením Slováckého muzea.


Kamerový bod č. 19

kamerový_bod_19.jpg

Studentské náměstí

Kamera je instalována na rohu budovy Centra celoživotního vzdělávání na Studentském náměstí a monitoruje prostor na Studentském náměstí, v ulici Verbířská, částečně Park za plotem a Zelené náměstí.


Kamerový bod č. 20

kamerový_bod_20.jpg

Ulice Verbířská

Kamerové místo je vybudováno na budově Slovácké tržnice v ulici Vebířská a skládá se ze dvou kamer, instalovaných na přední a zadní straně budovy. Kamery monitorují prostor v blízkosti Slovácké tržnice, ulice Verbířská a částečně Zelené a Studentské náměstí.


Kamerový bod č. 21

kamerový_bod_21.jpg

Smetanovy sady

Kamera je instalována na budově Slováckého muzea a monitoruje prostor ve Smetanových sadech a prostor u Slováckého muzea a Kina Mír.


Kamerový bod č. 22

kamerový_bod_22.jpg

Ulice Hradební (1)

Kamera je instalována na rohu zadní části domu č.p. Hradební 1544 (Šestka) a monitoruje prostranství před Klubem kultury a v ulici Poštovní.


Kamerový bod č. 23

kamerový_bod_23.jpg

Ulice Hradební (2)

Kamera je instalována v zadní části domu č.p. Hradební 189 - Měšťanská beseda a monitoruje prostranství v parku Bastion a částečně u Klubu kultury.


Kamerový bod č. 24

kamerový_bod_24.jpg

Velehradská třída

Kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení na Velehradské třídě a monitoruje prostranství v okolí Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana a Velehradskou třídu.


Kamerový bod č. 25

kamerový_bod_25.jpg

Ulice 28. října

Kamera je instalována na vybudovaném sloupu v těsné blízkosti křižovatky ulice 28. října a ulice Sportovní a monitoruje ulici 28. října a prostranství kolem zdejších garáží.


 Kamerový bod č. 26  

kamerový_bod_26.jpg

Ulice Otakarova

Kamera je umístěna čelní fasádní části domu č.p. 81 v ul. Otakarova a monitoruje prostranství v uvedené ulici, ul. Vodní, částečně v ul. Františkánská a prostor v blízkosti  Galerie Slováckého muzea. 


Kamerový bod č. 27

kamerový_bod_27.jpg

Ulice  J. E. Purkyně

Kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení a monitoruje veřejné prostranství v ul. J.E. Purkyně, částečně v ul. Revoluční a podjezd pod železniční tratí. .

                                                                    


Kamerový bod č. 28

kamerovy_bod_28.jpg

Masarykovo náměstí

Kamera je umístěna na budově č.p. 157 a monitoruje veřejné prostranství na Masarykově náměstí a v ul. Havlíčkova.


Kamerový bod č. 29

kamerovy_bod_29.jpg

Náměstí Republiky

Kamera je umístěna na budově č.p. 1133 (tř. Malinovského) a monitoruje veřejné prostranství na nám. Republiky.


Kamerový bod č. 30

kamerovy_bod_30.jpg

ul. Kollárova

Kamera je umístěna na budově č.p. 1243 v ul. Kollárova (PENZION) a monitoruje veřejné prostranství v okolí Penzionu a odpočinkovou zónu mezi domem č.p. 405 a Penzionem.


Kamerový bod č. 31

kamerovy_bod_31.jpg

ul. Husova

Kamera je umístěna na sloupu veř. osvětlení v křižovatce ul. Husova a Revoluční.Monitoruje prostranství v obou ulicích a prostor u "Myší díry".


Kamerový bod č. 32

kamerovy_bod_32.jpg

Sportovní hala

Kamera je umístěna na budově Sportovní haly a monitoruje její okolí, dále prostranství v blízkosti Kina Hvězda, Smetanových sadů a restaurace Krček.


Dopravně-bezpečnostní kamery

1. Tř. maršála Malinovského

Dopravně-bezpečnostní_kamera-01.jpg


2. Náměstí Míru (park u kina Hvězda)

Dopravně-bezpečnostní_kamera-02.jpg


3. Moravní most

Dopravně-bezpečnostní_kamera-03.jpg


4. Velehradská třída

Dopravně-bezpečnostní_kamera-04.jpg