Poplatek za odpad v roce 2024

Poplatek za odpad v roce 2024

Poplatek za odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 2/2023. Od 1. ledna 2024 činí výše poplatku 1000 Kč za kalendářní rok a jeho splatnost je do 31. května 2024.

Povinnost zaplatit poplatek za odpad má poplatník, jímž je:
 • fyzická osoba přihlášená v Uherském Hradišti k trvalému pobytu, popř. jde-li o cizince, pak o ohlášení místa pobytu, nebo
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území Uherského Hradiště.
Výše poplatku za komunální odpad:
 • 1000 korun: každá fyzická osoba od dovršení 18. roku věku do dovršení 70. roku věku, přihlášená v Uherském Hradišti.
 • 1000 korun: vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.
 • 500 korun: studenti denního studia (od dovršení 18. roku věku do dovršení 26. roku věku) ubytováni v místě studia vzdáleného od města Uherské Hradiště nejméně 50 kilometrů (potvrzení o studiu je nutné doložit do 31. května 2024).
Nad rámec zákona jsou od poplatků osvobozeny:
 • fyzické osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v Uherském Hradišti do dovršení 18. roku věku a od dovršení 70. roku věku,
 • fyzické osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v Uherském Hradišti a které dlouhodobě, tj. nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v příslušném kalendářním roce, pobývají mimo území České republiky, po předložení žádosti,
 • fyzické osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území Uherského Hradiště, a které jsou zároveň přihlášené v Uherském Hradišti. 

Každý poplatník platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem. Noví plátci poplatku za odpad obdrží svůj variabilní symbol při ohlášení poplatkové povinnosti na ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.

V případě, že si plátce variabilní symbol neuchoval, nebo v případě nesrovnalostí, změně trvalého pobytu, úmrtí, vlastnictví stavby bez trvalého pobytu, se lze obrátit na ekonomický odbor Městského úřadu Uherské Hradiště osobně (pracoviště Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo, dveře č. 125),

telefonicky na číslo 572 525 847, nebo elektronicky na e-mail: tereza [dot] manova [at] mesto-uh [dot] cz (tereza[dot]manova[at]mesto-uh[dot]cz)

Poplatek za komunální odpad je možné zaplatit těmito způsoby:
 • v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, přízemí vpravo,
 • bezhotovostně na účet města č. účtu: 19-1543078319/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu konkrétního občana (jedinečný variabilní symbol přidělený Městským úřadem Uherské Hradiště),
 • přes webové stránky města www.mesto-uh.czPortál občanaPlatební portál
 • na poště nebo v bance, kdy je nutné vyplnit poštovní poukázky či platební poukaz zvlášť za každého plátce včetně přiděleného variabilního symbolu,
 • QR kódem (úřad nezasílá složenky, QR kód je možno získat na e-mailu tereza [dot] manova [at] mesto-uh [dot] cz (tereza[dot]manova[at]mesto-uh[dot]cz)).

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká (§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno dne: 4. leden 2024. Aktualizováno: 18. duben 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor

Oddělení rozpočtů a financování

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Tereza Manová

T: 572 525 847