Oddělení dopravních přestupků

Popis činností

  • projednává přestupky dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, dle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  • projednává přestupky v oblasti silniční dopravy spočívající v porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  • č. 165/2014,
  • projednává přestupky dle zákona o pozemních komunikacích v souvislosti s kontrolním vážením vozidel,
  • spolupracuje s okresním státním zastupitelstvím v případě zjištění trestných činů,
  • spolupracuje s právním odborem při vymáhání pohledávek vyplývajících z uložených správních trestů a nákladů řízení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend

Oddělení dopravních přestupků

Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Mgr. Miroslav Polanský

T: 572 525 557