Oddělení občansko-správních přestupků

Popis činností

  • projednává přestupky podle zákona o některých přestupcích (proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, na úseku všeobecné vnitřní správy, proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, přestupky křivého vysvětlení, proti občanskému soužití, proti majetku),
  • projednává přestupky dle zvláštních zákonů (na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, zbraní a střeliva, ochrany zvířat proti týrání, na úseku matrik, jména a příjmení, přestupky podle zákona o obcích, přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje zdrojů a lázeňských míst),
  • projednává přestupky dle příslušných ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
  • zpracovává podklady k posouzení spolehlivosti žadatele o zbrojní průkaz, zbrojní licenci,
  • zpracovává zprávy a podklady pro potřeby státních orgánů,
  • spolupracuje s právním odborem při vymáhání pohledávek vyplývajících z uložených správních trestů a nákladů řízení,
  • spolupracuje s okresním státním zastupitelstvím v případě zjištění trestných činů,
  • vede evidenci přestupků.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend

Oddělení občansko-správních přestupků

Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Bc. Kateřina Kodrlová

T: 572 525 819