Správní poplatky - evidence obyvatel

Správní poplatky na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2024

 

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu osob starších 15 let - 50 Kč
  • ohlášení změny místa trvalého pobytu osob mladších 15 let - bez poplatku
  • poskytnutí údajů z Informačního systému evidence obyvatel - 50 Kč za každou započatou stranu
  • poskytnutí údajů z Informačního systému evidence obyvatel vlastníkovi objektu - 30 Kč za první stranu a 10 Kč za každou další i započatou stranu.

 

Zveřejněno dne: 31. srpen 2023. Aktualizováno: 9. duben 2024