Nový typ občanského průkazu - eObčanka

Všechny standardní občanské průkazy jsou nyní vybaveny kontaktním elektronickým čipem.

K čemu slouží?

Místo chození na úřadu si nyní řadu záležitostí můžete pohodlně vyřídit ze svého zařízení kdykoliv a odkudkoliv, kde máte připojení k internetu.
Občanský průkaz vám umožní bezpečné přihlášení k dostupným online službám. Jejich aktuální seznam naleznete na Portálu veřejné správy. Počet služeb bude postupně narůstat, elektronická verze veřejných služeb bude pro všechny úřady povinností.

Co musíte udělat, abyste mohli používat elekronické funkce občanského průkazu?

1. Aktivovat čip své eObčanky

Aktivujte si čip svého nového občanského průkazu. To můžete udělat, když přijdete převzít svůj nový občanský průkaz nebo kdykoliv později na jakémkoliv úřadě, který má pracoviště pro výdej občanských průkazů. Při aktivaci musíte zadat dva číselné kódy, u každého si můžete zvolit libovolnou kombinaci 4-10 číslic. Je dobré mít tyto kódy předem připravené:

Identifikační osobní kód (IOK)

Jde o obdobu PINu u platební karty nebo mobilního telefonu, tento kód budete zadávat při každém použití občanského průkazu pro elektronickou identifikaci.

Deblokační osobní kód (DOK)

Jde o obdobu PUKu u mobilního telefonu. V případě, že zadáte 3x za sebou špatně IOK, dojde k jeho zablokování. Pro odblokování IOK musíte zadat právě DOK. Po deseti nesprávných pokusech dojde k jeho zablokování. Pro odblokování musíte navštívit jakýkoliv úřad, kde vydávají osobní doklady.

I v případě, že se rozhodnete čip neaktivovat, budete při převzetí vyzváni k zadání bezpečnostího osobního kódu (BOK) - ten slouží k bezpečnějšímu ověření totožnosti uživatele při osobním jednání. Opět jde o kombinaci 4 - 10 číslic. Z neaktivovaného čipu nelze přečíst žádné osobní údaje, ani na něj nelze nic zapisovat. Takový občanský průkaz používáte, jako by na něm žádný čip nebyl.

Přistupujte k občanskému průkazu jako k platební kartě. Nikdy nevolte snadno odhadnutelnou kombinaci čísel (např. 1111 nebo 1234), ani nenoste OIK napsaný u svého dokladu, v případě ztráty by mohlo dojít ke zneužití vaší identity!

2. Pořídit si čtečku čipových karet

Pořiďte si čtečku čipových karet, pokud ji už nemáte zabudovanou ve svém počítači. Jde o běžné zařízení, které koupíte ve většině obchodů s elektronikou a PC technikou, za cenu cca od 190 Kč. Čtečka by měla splňovat základní parametry - soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device), komunikační standard PC/SC a být kompatibilní s operačním systémem počítače.

3. Stáhnout si aplikaci eObčanka

Stáhněte si a nainstalujte aplikace eObčanka na stránkách www.info.identitaobcana.cz/eop.
Podle tytu zařízení a jeho operačního systému si zvolíte instalační balíček, který vás provede instalací dvou aplikací.
eObčanka - identifikace je podpůrná aplikace, do které budete zadávat při online identifikaci IOK (příp. DOK). Tyto kódy  tak nebudou z vašeho zařízení nikam odesílány, veškerá komunikace probíhá mezi touto aplikací a vaším občanským průkazem.
Pomocí aplikace eObčanka - správce karty můžete měnit zvolené hodnoty IOK a DOK, odblokovat IOK a využívat ji k diagnostice chyb a zapisování a mazání dat souvisejících s elektronickými podpisy a autentizačními certifikáty. Pokud máte aktivovaný čip, čtečku a naninstalované aplikace eObčanka, můžete váš občanský průkaz začít používat pro přihlašování k online službám veřejné správy.

Pokud občanský průkaz s aktivovaným čipem ztratíte nebo vám bude odcizen, můžete na lince +420 225 514 777 čip zablokovat. Takto zablokovaný čip nelze znovu aktivovat, je nutné požádat o nový občanský průkaz. Současně je nutné odcizení nahlásit na Policii ČR a ztrátu na úřadě obce s rozšířenou působností.

Podrobnější informace naleznete na www.info.identitaobcana.cz/eop.

Leták eObčankaPDF | 164,05 KB

Zveřejněno dne: 31. srpen 2023. Aktualizováno: 2. duben 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend

Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Kateřina Moravcová DiS.

T: 572 525 813
M: 739 488 529