Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz

Občané mají možnost elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana (tzv. ePodání), které připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

 

Informace pro žadatele

O co, jak a kde lze zažádat?

 • Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu dopravy  nebo Portálu občana , a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku). Dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek 160 Kč). Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požadádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 560 Kč)

Musíte mít k podání žádosti zřízenou datovou schránku?

 • Ne, jedinoui podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu dopravy či Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…)

Jak žádost podáte?

 • Portál dopravy (lze i proklikem Portálu občana) Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný z vybraných registrů státu.
 • Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, musíte, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána na Vámi zvolený úřad. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.

Kdy si můžete doklad vyzvednout?

 • Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti. Toto se samozřejmě netýká situace, kdy sipožádáte o vydání ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů.
 • vV rámci samotné žádosti je také možné si nastavit notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictví SMS nebo e-mailu. Tyto je možné nastvit i na Portálu občana. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel o  schválení/zamítnutí žádosti upozorněn bez jakéhokoliv nastavení přímo v Portálu dopravy i Portálu občana (a dle výše uvedeného nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu). Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, obdržíte nofifikaci o možnosti vyzvedenutí řidičského průkazu.

Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit?

 • Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.

Co dělat s neplatným řidičským průkazem?

 • Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.

Jakým způsobem obdržím Potvrzení o oznámení ztráty/odcizení, které mi slouží jako náhradní doklad?

 • Dané potvrzení Vám již nebude zasíláno, jelikož od 1. ledna 2024 je zrušena povinnost mít toto potvrzení, stejně jako řidičský průkaz, u sebe při řízení motorového vozidla. Stále však zůstává možnost si potvrzení vyzvednout na Vámi v žádosti zvoleném úřadu. S přihlédnutím k uvedenému nebude potvrzení již nyní nutné předkládat kontrolním orgánům.

Jak je to s úhradou správních poplatků?

 • V této etapě uhradíte správní popolatek ve stanové výši se slevou 20 % při vyzvednutí nového řidičského průkazu přímo na vybraném úřadě.

Kam se obrátit v případě dalších dotazů?

 • V případě dotazů či problémů s Portálem dopravy se naváhejte obrátit na podpora [at] portaldopravy [dot] cz (podpora[at]portaldopravy[dot]cz), popř. na tel. 222 266 758
 • V případě dotazů či problémů s Portálem občana se naváhejte obrátit na portalobcana [at] mvcr [dot] cz (portalobcana[at]mvcr[dot]cz).
 • Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, kam jste odeslali vaši žádost.