Nové provádění zkoušek řidičského oprávnění

Nové provádění zkoušek řidičského oprávnění

Nové provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění pro motocykly.

Nový způsob provádění zkoušek u motocyklů přinesla novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. účinná od listopadu loňského roku. S ohledem na povětrnostní podmínky se však začala aplikovat až od letošního jara. Zkouška se provádí ve dvou etapách, z toho první část na uzavřeném prostoru (cvičišti), kdy účelem zkoušky je ověření, zda žadatel o řidičské oprávnění disponuje dostatečnými dovednostmi spočívajícími v samostatném ovládání vozidla resp. motocyklu zařazeného do skupiny vozidel AM, A1, A2, A, a ověření schopnosti aplikace znalostí základních pojmů dopravní fyziky v praxi (ovládání vozidla). A ve druhé části již žadatel v plném provozu samostatně ovládá motocykl, zkušební komisař jede za žadatelem ve druhém vozidle a pomocí komunikačního zařízení dává pokyny k jízdě.
Zvláštní jízdní úkony první části je možné vykonat na autocvičišti, nebo jiné cvičné ploše provozovatele autoškoly, po předchozí vzájemné dohodě mezi úřadem a autoškolou, popřípadě na jiné ploše s vyloučením silničního provozu. Optimální minimální rozměry zkušebního místa jsou 95 - 125 x 9 - 10 m. Na následných obrázcích jsou vybrány některé z úkonů, které jsou součástí první etapy zkoušky.
Nový způsob zkoušky z praktické jízdy pro řidičské oprávnění k jednostopým vozidlům a tomu přizpůsobený výcvik, by měl budoucí motoristy lépe připravit na jízdu ve výrazně hustším dopravním provozu a rovněž by je měl naučit adekvátně reagovat na krizové situace.